Jak na negativní emoce jako je strach při burzovních obchodech

Každý obchodník se musí při obchodování potýkat s celou řadou emocí, které je nutné zvládnout, aby bylo možné dosáhnout úspěchu. Nejsem žádný specialista psycholog a ani nemám v tomto oboru žádné vzdělání. Nicméně jsem osobně prožil tyto emoce a u mnohých našel svůj osobní způsob, jak je přemoci či ovládnout. Pokud se to podaří i Vám, velmi tím zvýšíte své šance na to stát se úspěšným obchodníkem (traderem).

Strach a obavy brzdí obchodníka na burze

Nejkomplikovanější emocí, kterou každý pozná, je strach a obavy. Jakmile obchodníka přemůžou obavy, jsou jeho kroky a rozhodnutí vedeny touto zlou emocí a výsledky takového obchodování poté mohou obchodníka přivést až k bankrotu. Jestliže nedojde ke včasnému rozpoznání takového emočního problému, začne obchodník hledat problémy všude jinde : v provizích brokerovi, ve strategii, ve správě obchodů, ve volbě nástupů a výstupů atd. Ve všech těchto součástech obchodování se totiž problém strachu a obav projevuje. A ve svém důsledku obavy a strach stojí každého obchodníka peníze.

Ale co je to strach ? Proč je to tak silná emoce ? Strach a obavy musí být jako každá jiná emoce ovlivňující obchodování rozpoznána, musí být nalezena cesta na její ovládnutí a musí být ovládnuta.

Strach znamená, že se něčeho obáváme. Čeho všeho se můžeme obávat ? Strašidel, o kterých nám v dětství vyprávěli rodiče, ale dodnes nevíme jak vypadají a zda skutečně existují. Strach pociťujeme při sledování hororu či jiného strašidelného filmu, kdy pociťujeme závratné bušení srdce. Obavy máme ze zubaře, nákupu první nemovitosti, sdělení svých pocitů jiným, propuštění prvního Vašeho zaměstnance či podřízeného. A strach jistě pociťuje obchodník z realizace svého prvního obchodu, z realizace své první ztráty, také z realizace svého prvního zisku atd.

Už máte pocit, že víte co je všem těmto strachům společné ? Projděte si seznam ještě jednou …..

  • Strašidlo – nikdy jste ho neviděli, ale jeho jméno Vás děsí
  • Horor – hudba, tma, strašidelné scény s očekáváním co se asi stane
  • Nákup první nemovitosti – co se stane, až obchod uzavřeme, nejsou tam skryté nějaké problémy ?
  • Informace o svých pocitech – jak na to ostatní zareagují ?
  • Propuštění Vašeho podřízeného – obava z toho co bude říkat, co se bude dít ?
  • Nástup do prvního obchodu na burze – “Mám nastoupit právě teď?”
  • Realizace první ztráty – “Mám zavřít obchod se ztrátou, či snad ještě počkat ?”
  • Realizace prvního zisku – “Možná bych to měl ještě držet, třeba bude obchod ještě více ziskový”

Co mají všechny tyto věci společného ? Strach z neznáma, cosi neznámého útočí na naši mysl. Jakmile si jednou vyzkoušíme danou aktivitu či projdeme danou událostí, zjistíme, že pouze naše smysly, naše představivost, nám připravily chvíle obav a strachu. Jakmile zjistíme, jaká je skutečnost, máme novou zkušenost, jsme o krok dále. Jestliže se opět někdy vrátíme k takové činnosti, můžeme mít opět strach, ale nyní již budeme schopni tento strach kontrolovat, neboť máme zkušenost a strach se změní v opatrnost.

Zkušenost pomáhá ovládnout strach

Po každém nákupu nemovitosti jste zkušenější a víte zase o něco více. Každým obchodem na burze jste získali novou zkušenost a jste lépe připraveni pro příští obchod. Jelikož jsem k sobě otevřený a spravedlivý, jsem schopen se vždy podívat na proběhlý obchod a provést jeho objektivní analýzu. Jestliže jste postupovali přesně podle Vašeho plánu a přesto obchod nevyšel, neudělali jste chybu. Byl to jiný ze dvou možných faktorů, který způsobil ztrátu: buď byl obchod zastaven na stop-loss nebo jste zvolili špatný bod pro vstup či výstup. A to má jednoduché řešení: musíte provést zpětnou analýzu Vašeho rozhodnutí o vstupu či výstupu a opravit svou techniku. Pro opravu potřebujete správné znalosti a vzdělání. Správné vzdělání je to, které nejvíce vyhovuje Vašemu přístupu k obchodování (volba trhu, časového horizontu, strategie).

Chování trhu ke strachu přispívá

Co je dalším faktorem ? Je to TRH. Nemůžete kontrolovat chování trhu a nikdy toho nebudete schopni. Ztráty jsou součástí obchodování a investování a Vy s tím musíte počítat. Proto každý Váš obchod musí mít správný poměr risku k případnému zisku (risk/reward ratio).

“Úspěch je cesta, nikoliv cíl” jak říká jeden reklamní slogan. Nikdy nebudeme dokonalí, ale jestliže se budeme snažit, můžeme se dokonalosti přiblížit. Jestliže se chceme stát co nejlepším, musíme se neustále vyvíjet a rozvíjet své schopnosti.

Opět opakuji, nejsem psycholog, jsem pouze obchodník, který na burze působí více než 10 let . Pouze Vám chci říci, že existují věci, které můžete ovládat a kontrolovat a jsou věci, které nelze ovládnout.

 

Přečtěte si i další informace pro Vaše úspěšné obchody na burze