Jak vybrat metody pro výstupy z obchodů

Již jsme popsali, že je prakticky nemožné zakončovat obchody v tom nejoptimálnějším okamžiku (tedy ve chvíli maximálního možného zisku). Z tohoto důvodu spadají výstupy z obchodů , tj. realizace zisků do některé z těchto dvou kategorií:

  • prodej příliš brzy
  • prodej příliš pozdě

V předchozím textu o základních strategiích pro výstupy z obchodů byly také popsány jednotlivé výhody a nevýhody každé z těchto strategií.

Jakou strategii pro výstupy z obchodů zvolit?

Když obchodník začne uvažovat o tom, jakou strategii bude používat pro realizaci svých zisků, tj. Jak bude ukončovat obchody, je nejdůležitější, aby zvolil metodu, která nejvíce vyhovuje jeho mentalitě – jeho způsobu uvažování.

Po zvážení všech výhod a nevýhod je nutné, aby přistoupil k volbě. Pro některé jedince je to jednoduchý a rychlý proces, pro někoho to však může být velmi nejasná volba. Někteří obchodníci mohou být skutečně nespokojeni s nevýhodami obou uvedených metod. Nechtějí prodat příliš brzy, aby akcie dál pokračovala již bez nich v trendovém pohybu, ale ani nechtějí prodat příliš pozdě a vzdát se tak velké části již dosaženého zisku.

Nicméně každý obchodník musí realizovat zisky. Jinak nebude na burze obchodovat příliš dlouho. Takže je zde nutné najít odpověď na kardinální otázku „Jak si najít vhodnou volbu ?“

Podívejme se na to podrobněji. Každý obchod, do kterého obchodník vstupuje, má potenciál být „zlatou ránou“ , být obrovským ziskem , který přijde. Je cílem každého jednoho, aby držel obchod otevřený co nejdéle a vyždímal co možná největší zisk. Tzn. zde by mělo dojít k použití metody „prodej příliš pozdě“.

Avšak téměř u každého obchodníka najdeme i sklony k tomu, aby si uvědomoval možnost realizovat zisk , dokud akcie stoupá a mít takříkajíc „své jisté v kapse“. Vždy totiž hrozí, že obchod „zlatou ránou“ nebude a pak je škoda přijít alespoň o ten zisk, co už na obchodě je, že ano ?

Tedy hlasy volající po strategii „prodej příliš brzy“.

Rozdělte si pozici na části

A jak z tohoto začarovaného kruhu ven ? Asi nejlepší volbou je to, že si svou metodu realizace zisku rozdělí takový obchodník do dvou kroků:

  • část pozice prodá podle strategie „prodej příliš brzy
  • zbývající část pozice prodá podle strategie „prodej příliš pozdě“

Využitím obou metod pro realizaci zisku obchodník realizuje část zisku a má již zajištěno, že daný obchod bude ve výsledku ziskový a zároveň si připravuje půdu pro případný razantní další růst zisku u zbývající části pozice.

Neexistuje žádné přesné procento podle kterého by měla být pozice rozdělena na dvě části. Používají se jak rozdělení 50 na 50 , tak 70 ku 30ti apod. Zde již musí každý jednotlivý obchodník uplatnit svou představu resp. svou mentalitu a přístup k obchodování. Je vhodné také využít statistiku svých dosavadních obchodů a zjistit si zda náhodou není příliš často většina zisku ponechána v trhu, protože pohyb se otočil a stopka byla příliš velká (pak tedy zvětšit procento pro prodej “příliš brzy“) a podobně.

 

Co je v takovémto případě nejdůležitější – je plně se ztotožnit se způsobem realizace zisku a pamatovat si, že:

  • část zisku bude realizována vždy brzy
  • část zisku bude realizována vždy pozdě
  • obojí bude mít své plusy a mínusy
  • takovýto způsob odpovídá mentalitě obchodníka (protože pokud ne, zažije si krušné časy a možná jednou skončí „u docenta Chocholoučka“)

Jedině tak si vytvoříte základ pro to, získat z burzovních obchodů co nejvíce.

 

Vedle metod pro výstupy z obchodů si přečtěte i další informace
o systémech a strategiích obchodování na burze