Obchodní příkaz na burze a jeho další možnosti

Každý obchodní příkaz může mít řadu parametrů. Je dobré umět ty, které často potřebujete.

Jak bylo zmíněno v článku “Obchodní příkaz je základ burzovní transakce” obchodní příkaz je jednoznačně tím základním stavebním kamenem pro jakékoli transakce s cennými papíry. Vedle jednoduchých příkazů může mnohdy obchodník využívat jisté škály příkazů rozvinutých, které více konkretizují KOLIK a JAKÝM ZPŮSOBEM hodlá obchodník obchodovat a tím mu výrazně usnadňují jeho práci na burzovních trzích. Díky takovým podrobným mechanizmům si obchodník lépe zorganizuje svůj pracovní čas a taktéž posloupnost, ve které se jeho obchody provádějí, což může mít zásadní vliv na jeho celkové výsledky.

Mezi společný rys základních příkazů k nákupu či prodeji patří mimo jiné fakt, že příkaz, jakmile je odeslán k brokerovi k provedení, stane se ihned aktivním, tzv. “živým” příkazem. V burzovní  praxi však mnoho obchodníků shledává velmi užitečnými možnosti, kdy je příkaz aktivován až v okamžiku, ve kterém si sami určí. Často je takovou podmínkou pro takové “oživení” např. dosažení určité ceny akcie či stanovení jistého časového okamžiku pro vypořádání příkazu. Na takové požadavky existuje dnes řešení.

Stop příkazy na burze

Jsou jím tzv. STOP příkazy. Jedná se vlastně o rozšíření již tradičních příkazů k nákupu či prodeji o tzv. aktivační podmínku. Tato podmínka je označována jako parametr s názvem STOP. Je možné použít ji jak u příkazů typu Market tak i u příkazů typu Limit. Hovoří se potom o STOP MARKET či STOP LIMIT příkazech. Tyto typy příkazů s aktivační STOP podmínkou bývají součástí standardní nabídky každého uznávaného brokera. Velmi často jsou tyto podmínky využity v příkazech použitých pro nastavení ochranné hranice definující míru rizika či zamknutí určité zisku na daném obchodě. (tzv. stop-loss hranice) a proto jsou v některé literatuře označovány jako příkazy omezující riziko či příkazy zamykající zisk.

Zde uvedený obrázek demonstruje jak obchodník zadal tzv. STOP MARKET příkaz , který se mu aktivuje v případě dosažení ceny 17.05 USD. Jestliže je tento příkaz odeslán jako nákupní (tedy Buy order), pak tento příkaz je aktivován v případě, že cena vystoupá až na hranici 17.05. Jestliže je takový příkaz zadán v okamžiku, kdy je cena nad touto hodnotou (např. 19 USD), pak je takový příkaz aktivován okamžitě a je odeslán na příslušný trh k realizaci. K realizaci je v tomto případě po aktivaci odesílán příkaz k nákupu 200ks akcií CCI za aktuální (někdy se říká aktuálně nejlepší) tržní cenu (tedy market order).

Jestliže by však šlo o odeslání příkazu jako prodejní (tedy Sell order), pak je tento příkaz aktivován v okamžiku, kdy cena poklesne na 17.05 USD. Podobně jako v předchozím případě, jestliže je aktuální cena při odeslání příkazu z obchodního systému již na úrovni 17.05 či níže (např. 15 USD), stane se takový Stop příkaz okamžitě aktivním a je odeslán na daný trh k realizaci. Zde je tedy po aktivaci odesílán příkaz k prodeji 200ks akcií CCI za aktuální (někdy se říká aktuálně nejlepší) tržní cenu (tedy market order).

prikaz_stop01

Varianta aktivace podle času již nepatří mezi běžně dostupné typy aktivačních podmínek a lze ji tudíž najít pouze u dobře vybavených brokerů. Definice časové hranice nebývá nijak standardizováno – to neznamená, že označení času lze stanovit libovolně. Nejčastěji se asi používá označení “po otevření trhů” tedy tzv. ON-OPEN příkaz a “před uzavřením trhů”, tzv. ON-CLOSE příkaz.

ON-OPEN příkazy se aktivují ihned po otevření daného trhu k obchodování v rámci běžných obchodních hodin.

Příkazy typu ON-CLOSE se stávají “živými” příkazy v čase, který je definován jako přesně stanovený počet minut před časem uzavření daného trhu. Tato časová hodnota není nikde specifikována a je tudíž nutné se na tento typ příkazů u svého brokera detailně informovat. Oba časové parametry lze aplikovat na již známé příkazy typu Market či Limit.

Market On-Close příkazy jsou velmi oblíbeným příkazem u obchodníků, kteří své obchody realizují kompletně v rámci jednoho obchodního dne a nechtějí držet pozice přes noc.

K dispozici jsou i další “specialitky”

Výše uvedeným výčtem však zdaleka množství speciálních vlastností, kterými lze upravovat způsob, jakým má být zobchodováno příslušné množství cenných papírů nekončí. Někteří brokeři nabízejí obchodníkům ještě řadu dalších variant omezujících či upravujících podmínek.

Trailing stop – velmi oblíbený příkaz, je dalším rozšíření příkazů typu STOP. Jeho vlastností je, že pevně definuje automatické posouvání aktivační hranice pro splnění příkazu bez nutnosti, aby obchodník musel neustále ručně provádět příslušné změny. Pro příslušný prodejní příkaz SELL TRAILING STOP se aktivační podmínka posouvá pouze směrem nahoru a to jak roste cena příslušeného instrumentu. Vzdálenost mezi dosaženou maximální cenou a hodnotou aktivační hranice se ve většině případů nastavuje buď přesným stanovením fixní hodnotu (např.1 bod) nebo určitou procentní hodnotou (např. 1% ).

Hidden order – strategický příkaz, jehož podmínka umožňuje tomu, kdo ho zadal, příkaz “zneviditelnit” pro ostatní účastníky obchodování na trhu. Používá se často v případech, kdy obchodník či investor hodlá nakoupit či prodat větší než běžně obchodované množství kusů cenných papírů. Veřejné zobrazení takového případu by totiž zcela jistě mělo vliv na zvýšení či snížení aktuální tržní ceny v neprospěch toho, kdo jej zadal.

All or None (AON) –vlastnost, která upřesňuje, že příkaz bude proveden až v okamžiku, kdy bude možné realizovat celé množství, jež obchodník požaduje nakoupit či prodat.

Fill or Kill (FOK) – podmínka stanovující požadavek obchodníka, aby takový příkaz byl realizován v celém rozsahu okamžitě po jeho odeslání na trh, jinak musí broker obratem zajistit jeho automatické zrušení.

Immediate or Cancel (IOC) – díky této vlastnosti obchodního příkazu vyžaduje obchodník, aby došlo k okamžitému, alespoň částečnému, naplnění příkazu. V případě, že k tomu nedojde, bude takový příkaz zrušen.

Market-to-Limit – příkazy, které mají uvedenu tuto specifikaci jsou určeny k rychlé realizaci pomocí skutečnosti, že se v okamžiku odeslání na trhy jeví jako příkazy typu Market. Jestliže nedojde k okamžité a plné realizaci příkazu ve specifikovaném požadovaném množství, je takový příkaz změněn na příkaz typu Limit. Jak hranice pro cenu je v tomto případě stanovena cena, za kterou byla nakoupena či prodána část množství během realizace tržního příkazu (market).


Je nutné být pozorný

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že brokeři nabízejí těm, kteří obchodují s cennými papíry, širokou škálu možností, jak toto obchodování provádět. Ale velký výběr způsobů ještě nikterak žádného obchodníka neochrání před nebezpečím chyby při jejich provádění. Správné používání příkazů, dobrá znalost jejich způsobů aktivace a pečlivost při jejich následné realizaci je základem pro každého, kdo chce úspěšně obchodovat či investovat na finančních trzích. Je naprosto nezbytné si být jistý významem jednotlivých typů obchodních příkazů a jejich upřesňujících podmínek. Vedle toho je důležité také “ technicky” ovládat způsob a systém, jakým je příkaz vyřizován a co lze od jeho zadání očekávat. Stejný typ příkazů odeslaný na jeden burzovní trh může fungovat jinak než stejný typ příkazu odeslaný na zcela jinou burzu.

Ten, kdo sleduje dění na burzách pravidelně ví, jak nutné je být extrémně soustředěný při zadávání jednotlivých parametrů do obchodního příkazu. Ale člověk není stroj a chyby občas dělá. Každým rokem se, někdy k pobavení, někdy ke zděšení všech těch, kteří obchodují s cennými papíry, objeví na burze řada případů, kdy profesionální obchodník reprezentující třeba i velmi silnou finanční instituci (jako je např. investiční banka Goldman Sachs či Meryll Lynch a jiné instituce velkého významu) omylem “klepne” do příkazu k prodeji či nákupu o nulu či dvě víc a místo 100 kusů nakoupí 10000 kusů indexového derivátu (futures kontraktu)! Takováto chyba samozřejmě následně vyvolá silnou vlnu reakcí na celém trhu, takže nejen, že takový chybující obchodník zřejmě zrealizuje významnou ztrátu, ale navíc ovlivní chování části trhu i pro ostatní účastníky. A protože jde v obchodech s cennými papíry na burzách světa mnohdy o ohromné finanční objemy i o jednotlivé “malé” lidské osudy, víc než kde jinde zde platí zlaté pravidla “Dvakrát měř a jednou řež”.

Přečtěte si i další informace, jak být ziskový při obchodech na burze.