Analýza obchodů je pro investory důležitá

Analýza proběhlých obchodů, které si obchodník eviduje ve svém obchodním deníku, je jednou ze základních součástí pravidelné administrativní práce, která s vlastním obchodováním úzce souvisí. Zde bychom rádi uvedli jeden z důvodů, proč je dobré takovou analýzu provádět.

Každý obchodník dělá chyby. Je však dobré chyby najít, identifikovat a poučit se – příště je neudělat. Skutečně to funguje. Je však známo, že někteří lidé nejsou schopni opravit či upravit své psychologické návyky. Např. nemohou přestat jíst čokoládu. Nebo nemohou přestat se dívat na televizi. Ale v obchodování je dobré se o změnu pokusit, neboť to může vést ke zvýšení úspěšnosti obchodování a tím i zisku daného obchodníka.

Proto je dobré projít si vždy obchodní deník. Např. vzít obchody za poslední měsíc a projít je po jednom. Roztřídit si obchody (např. v tabulkovém programu) podle co možná největšího množství parametrů, které můžeme najít. Tedy např. swing, daytrade, scalp… nástup dopoledne, odpoledne…. Nasdaq, Nyse ….. technologická akcie, utility, retail…. podle typu nastavení. Každý parametr by mohl představovat jeden sloupec v tabulce. Poté setřídit všechny obchody (co řádek to jeden obchod), nejhorší obchody nahoře. Nebo setřídit podle některého z parametrů. Nicméně ať se to udělá tak či onak, zjistí se, které parametry se nejčastěji setkávají ve většině obchodů. Jsou to všechno technologické akcie ? Jsou to velmi volatilní akcie (vysoká beta) ? Čipy ? Jsou to ztrátové obchody ? A co je pro tyto obchody společné ? Možná takováto analýza nedá jasné výsledky hned po prvním měsíci, ale na po několika měsících už jistě bude možné objevit společné parametry pro ziskové či ztrátové obchody. Totiž i když se obchodník bude maximálně snažit, vždy bude mít tendenci dělat stejné chyby, které dělal předtím.

Jaký zvolit přístup pro analýzu

Pro analýzu tedy je možné zvolit tento přístup. Je nutné vybrat nejhorší obchody, které se staly za daný měsíc. Poté se označí skupiny podle parametrů v jednotlivých sloupcích. Nyní se tyto skupiny obchodů dají dočasně z tabulky pryč a přepočítají se zisky/ztráty. Jistě to bude vypadat mnohem lépe. Jestliže by obchodník dokázal všech 100% jeho nejhorších obchodů nerealizovat, byl by na tom mnohem lépe. Proč však tomu tak není ? Je to vše dané opakováním chyb.

Jestliže tedy následně obchodník projde seznam nejhorších obchodů, bude jistě možné najít v nich seznam společných parametrů, které je identifikují. A podle toho je nutné se následně zařídit. Je největší množství nejhorších obchodů s technologickými „čipovými“ akciemi (sektor Semicondutors) ? Pak je nutno zkusit přestat je obchodovat. Je mnoho nejhorších obchodů provedeno podle nastavení „prolomení 20ti minutového maxima/minima“ ? Pak podle toho nastavení by nemělo být dále obchodováno.

Všechno výše uvedené je pouze souhrn jednoho způsobu, jak vyhledávat chyby v obchodování a jak je možné se z nich poučit. Každý obchodník si může najít svůj způsob zlepšování svých schopností. Rozhodně však je důležité neignorovat chyby a ztráty a z těchto ztrát se poučit.

Získejte více informací, jak obchodovat na burze a vydělávat.