Average Directional Index (ADX)

Indikátor ADX – Average Directional Index – byl vytvořen J.Wellesem Wilderem za účelem stanovení síly aktuálního trendu, bez ohledu na to zda růstového či klesajícího.  Pro obchodování je totiž důležité znát, zda je trh v trendu či nikoliv.

ADX je oscilátor , který se pohybuje mezi hodnotami 0 až 100, i když hodnoty nad 60 jsou velmi zřídkavé. Nízké hodnoty, pod 20, značí velmi slabý trend, naopak hodnoty nad 40, indikují silný trend. Indikátor nerozlišuje zda je o bullish (růstový) či bearish (klesající) trend, pouze se snaží indikovat sílu trendu.

ADX může být takto použit pro identifikaci potenciálních změn v trendu. Jakmile ADX začne sílit z hodnot pod 20 a pohne se do hodnot nad 20, je to známka, že beztrendový pohyb bývá u konce a dochází k nastolení nového trendu.

Když ADX oslabí z hodnot nad 40 do hodnot pod 40, je to známkou že současný trend slábne.

Obrázek: divergence ukazuje slábnoucí trend

adx_pict01

Positive/Negative Directional Indicators

ADX je odvozen ze dvou dalších indikátorů vytvořených Wilderem a to Positive Directional Index (+DI) a Negative Directional Index (-DI). Ve většině programů pro technickou analýzu po volbě ADX indikátoru se zobrazí v rámci indikátoru 3 linie. +DI , -DI a ADX.
Např. na přiloženém obrázku vidíte -DI jako zelenou čáru , -DI jako červenou čáru a ADX jako modrou. Konkrétní barevné schéma si každý samozřejmě může vytvořit sám v rámci svého software.

+DI měří sílu růstových pohybů, -DI sílu klesajících pohybů v rámci daného časového úseku – častou základní hodnotou bývá 14.

Už +DI a -DI lze použít pro generování nákupních a prodejních signálů. Nákupní signál se vytvoří , když +DI protne -DI směrem vzhůru, prodejní signál je v okamžiku protnutí -DI směrem nad -D+.
Doporučuje se všaqk tyto signály kombinovat s dalšími signály TA pro potvrzení myšlenky.

ADX kombinuje -DI a +DI a používá MA (Moving average) pro změření síly trendu.

adx_pict02

Tipy na používání ADX:

  • Když se ADX dostane nad 25, vytváří se nový trend, silné pohyby se objevují právě v těchto okamžicích.
  • Akcie s ADX nad 30 prochází silným trendem.
  • Dobré je využití ADX v rácmi scannerů pro vyhledávání akcií pro potenciální obchody. Buď lze hledat akcie, které se právě pokoušejí zahájit trendový pohyb a nebo ty které již silně trendují.
  • Velmi vysoké hodnoty ADX také mohou znamenat, že trend se již blíží svému konci.

 

Přečtěte si více informací o technické analýze a obchodování na burze