Budoucí vývoj akcií lze odhadnout pomocí podhodnocenosti

Když máte vsadit na vývoj akcií v nejbližší budoucnosti, chcete jistě  vsadit na vzestup těch nejlepších, nejzdravějších a nejperspektivnějších společností. Každým nákupem chcete investovat do budoucnosti firmy, bez ohledu na to, zda budete držet akcie jednu hodinu, jeden týden nebo jeden rok. A nebo i deset roků – podstata je stejná. Čas není důležitý. Chcete vydělat na vzestupu ceny, a proto byste měli vyhledávat jen ty nejpravděpodobnější vítěze. Sledování tohoto parametru fundamentální analýzy Vám pomůže.

Podhodnocenost (undervaluation) ceny akcií

Tento parametr můžeme definovat jako stav, když je tržní cena akcie (price) menší než její vnitřní hodnota (value). Čím větší  je tento rozdíl, tým větší je moje přesvědčení, že dříve nebo později bude cena akcie stoupat směrem k objektivní hodnotě. Často se také akcie považují i za bezpečnější.

Pro stanovení vnitřní hodnoty se používají různé metody. Je na každém investorovi, aby se sám rozhodl, které považuje za správné a objektivní. Jistě pochopíte, že já jako agresívní typ obchodníka, který rád investuje do vysoce růstových a ziskových akcií nebudu používat dividendový diskontní model. Je to jednak proto, že většina firem dík silnému růstu jednoduše dividendy nevyplácí a taktéž i proto, že tento model považuji za nepraktický, neobjektivní a matematicky nestabilní.

Při zkoumání vnitřní hodnoty si musíme uvědomit skutečnost, že o peníze investorů soutěží trh akciový proti trhu dluhopisovému. ,,Money goes where money grows,, Peníze jdou tam, kde rostou. Peníze jdou do akciového trhu a ceny akcií rostou tehdy, když rostou zisky korporací, je nízká inflace a nízké úrokové sazby. Při nízkých ziscích  firem se ceny produktů a služeb zvyšují a tím roste inflace a centrální banka zvyšuje úroky.Ty lákají investory do mnohem  bezpečnějších investic do dluhopisů, čím se odčerpávají peníze z akciového trhu a ceny akcií klesají.

Při stanovení vnitřní hodnoty jsou teda klíčovým faktorem zisky korporací, ale stále v porovnaní s výnosností dlouhodobých AAA podnikových dluhopisů (corporate bonds). Jak jsem už psal, v praxi se zisky vyjadřují pomocí EPS  a nebo P/E koeficientem, přičemž  doporučuji mnohem přehlednější konverzi na míru zisku v %. A když jsou akcie o mnoho  riskantnější než dluhopisy, je velmi rozumné, aby byla míra zisku aspoň stejná a nebo vyšší než úroková míra těchto dluhopisů. Když vypočítáme odhad hodnoty v takovémto vztahu, můžeme přidávat další kritické faktory. Při výpočtech, které jsou pro mne logické a kterým vždy důvěřuji, se přidává faktor rentability ROTC ( Return on Total Capital ), přičemž Total capital = majetek + dlouhodobý dluh. K tomu se přidává odhadovaný 12 měsíční růst zisků (Earnigs Growth) a očekávaná míra inflace (CPI inflation rate).

Upozorňuji na fakt, že růst zisků a inflace jsou přitom v stejném vztahu jako zisky a úrokové sazby. Takový výpočet vnitřní hodnoty je možná trochu komplikovaný, ale jasně ukazuje, že hodnota akcie roste, když roste zisk na akcii, rentabilita a koeficient růstu. A naopak, hodnota akcie klesá, když roste inflace a úrokové sazby. Matematický vzorec pro takovýto výpočet obsahuje dost veličin a je dost složitý, ale věřím, že je pro moje potřeby správný , důvěryhodný a maximálně objektivní.

A když se všechny faktory a okolnosti podílející se  na vnitřní hodnotě akcie neustále mění, chci mít tento parametr neustále aktuální. A na to upozorňuji zvláště. Nespokojte se s dobrými parametry na příliš dlouhou dobu. Fundamenty se neustále mění na všech třech úrovních: podnikové, odvětvové i makroekonomické. Proto neustále držte vybrané firmy pod kontrolou. Mne se osvědčila zběžná denní kontrola podle zpráv a selektivní fundamentální analýza asi 200 vybraných firem dvakrát za měsíc. A s kterýmkoli titulem jdu právě obchodovat,chci mít o něm i ihned informace – a to jeho aktuální fundamentální parametry v podobě v jaké jsem je popsal.

Zisk a růst jsou už samy o sobě dva velmi mocné faktory zvyšující hodnotu akcie. Když jsou tedy předpoklady na ně nadprůměrné, měl by být o akcii větší zájem, což by měla logicky vyjadřovat i vyšší cena. Když v tomto bodě přidáme i fakt podhodnocenosti, tedy skutečnost, že cena je nižší než  vnitřní hodnota, máme podle mého názoru to nejlepší, co můžeme s fundamentální analýzy vytěžit.Máme zdravou a úspěšnou firmu,  kterou trh ještě neobjevil a je tu vysoká pravděpodobnost nárůstu ceny. A to je pro mne ten pravý zdroj pozitivního očekávání, jistoty a určité bezpečnosti.

Opusťte stránku o tom jak odhadnout vývoj akcií a získejte další informace pro úspěšné investice