Candlesticky – Základní typy svíček

Svíčkové grafy patří mezi nejpoužívanější typy grafů pro burzovní obchodníky. Měli byste proto znát základní typy svíček a jejich význam.

Candlesticky (viz definice níže) vyjadřují jeden z možných způsobů grafického zobrazování informací o obchodování daného aktiva v daném časovém období. Jedná se o techniku, která byla vynalezena v Japonsku při obchodování rýžových termínovaných kontraktů již v letech okolo roku 1600-1700 a nachází široké uplatnění v soudobé technické analýze. Pro podrobné informace o teorii candlesticků doporučujeme studium knih Stevena Nissona, který přinesl znalost této techniky do západního světa (viz. přehled literatury).

Definice pojmů:

  • Akcie … cenný papír
  • Otevírací cena = Otevření … cena prvního obchodu realizovaného ve sledovaném časovém úseku
  • Zavírací cena = Zavření … cena posledního obchodu realizovaného ve sledovaném časovém úseku
  • Maximum … maximální cena dosažená ve sledovaném časovém úseku
  • Minimum … minimální cena dosažená ve sledovaném časovém úseku
  • Otočení … změna trendu
  • Bearish … negativní nálada (ceny klesají)
  • Bullish … pozitivní nálada (ceny stoupají)
  • Candlestick ….. grafické znázornění pohybu ceny v daném časovém úseku (např. 1 den). Candlestick je tvořen hranolem, který má 4 základní body (viz. obrázek), jež se podobá svým tvarem svíčce (proto candle – svíčka).

Černý Candlestick

image8

Bílý Candlestick

image9

V průběhu obchodování se tvoří maxima a minima denní ceny (DayHigh, DayLow). To jsou nejvyšší resp. nejnižší dosažené hodnoty candlesticku.

Pokud je závěrečná cena pod cenou otevírací, znamená to , že se utvořil černý candlestick, který zavřel negativně.

Pokud ale je závěrečná cena nad otevírací cenou tak vznikne pozitivní bílý candlestick.

“Tělo” candlesticku je ve tvaru svíčky a znázorňuje rozpětí mezi cenou akcie při otevření obchodování a výší ceny v momentě uzavření obchodování v daném časovém úseku

“Knot” candlesticku označuje pak vůbec nejvyšší/nejnižší zrealizovanou cenu v průběhu celého časového úseku obchodování.

 

Základní typy samostatných svíček – candlesticků

Dlouhý candlestick

Toto je candlestick, jehož rozpětí (délka candlesticku, volatilita) je nadprůměrně velká. Díky své délce má větší vypovídací hodnotu než stejně zbarvený krátký candlestick.

longdays

Krátký candlestick

Jedná se o candlestick s malým rozpětím. Jeho samotná výpovědní hodnota není příliš významná. Většinou jeho význam spočívá spíše v kombinaci s Dlouhými Candlesticky jako potvrzení trendu nebo naopak znejistění pokračování trendu.

spinningtops

Black Marubozu

Je pouze “tělo” candlesticku bez jakýchkoli “knotů”. Jedná se o silně bearish výpověď silné negativní nálady.

blackmarubozu

White Marubozu

Je pouze “tělo” candlesticku bez jakýchkoli “knotů”. Je to známka silné bullish nálady

whitemarubozu

Black Closing Marubozu

Malý “knot” na candlesticku naznačuje, že celý průběh obchodování nebyl pouze v bearish náladě, ovšem na závěr tato negativní nálada převládla a celkový výsledek obchodování tedy bearish je.

blackclosingmarubozu

White Closing Marubozu

Malý knot candlesticku naznačuje, že v průběhu obchodování se prosadili i negativně naladění obchodníci, ovšem celkový výsledek obchodování skončil pozitivně.

whiteclosingmarubozu

Black Opening Marubozu

Vypovídá o negativní náladě. Tento candlestick znázorňuje, že ačkoliv bearish nálada byla sice v průběhu obchodování částečně potlačována, nakonec celkově převážila. A to přesto, že závěrečná cena je mírně vyšší než bylo její minimum.

blackopeningmarubozu

White Opening Marubozu

Vypovídá o pozitivní náladě. Ačkoliv pozitivně naladění obchodníci neuhájili úplně nejvyšší denní cenu, jednoznačně převládli.

whiteopeningmarubozu

Long-Legged Doji

Jasný projev nerozhodnosti. Doji s dlouhými výběžky je speciální formou “Spinning Tops”.

longleggeddoji

Doji

Osa X není tak dlouhá jako u Long-Legged Doji. Osy X a Y vykazují spíše shodnou délku. Na rozdíl od Long-Legged Doji se nejedná o značnou nerozhodnost trhu, nýbrž je tímto spíše naznačována následná změna trendu.

doji

Gravestone Doji

Závěrečná cena a cena při otevření jsou identické. Ačkoli došlo k velmi širokému rozpětí ceny v rámci dne, bylo dosažené maximum opět stlačeno. Vyskytne-li se toto při trendu nahoru, je to negativní signál možné změny trendu.

gravestonedoji2

Dragonfly Doji

V tomto případě lze očekávat pozitivní změnu trendu (ukončení trendu dolů). Jde o otočení trendu v rámci daného dne.

dragonflydoji2

Hammer

Hammer se vyskytuje v trendu dolů. Jeho barva není podstatná. Při otočení trendu v průběhu dne obhájili pozitivně naladěni obchodníci cenu. Bílá barva má samozřejmě silnější výpovědní hodnotu. Může signalizovat změnu trendu.

hammer

Hanging Man

Hanging Man se vyskytuje v trendu nahoru. Barva není podstatná. Lze očekávat spíše změnu trendu, ale je potřeba vyčkat potvrzení následujícím candlestickem.

hangingman2

Bullish Belt Hold

Může signalizovat ukončení trendu dolů. Závěrečná cena leží blízko denního maxima. Nesmí se ale utvořit žádný “spodní knot”. Je dobré vyčkat potvrzení následujícím candlestickem.

bullishbelthold

Bearish Belt Hold

Vyskytuje se po trendu nahoru. Vše nasvědčuje na otočení trendu. Nesmí se ale utvořit žádný “horní knot”.

bearishbelthold

Spinning Tops

Pozitivní a negativní nálada jsou v rovnováze, situace je nerozhodná.

spinningtops

Čtěte více jak využít svíčky a technickou analýzu pro Vaše ziskové obchody.