CBOE Volatility Index VIX a VXN

Indikátor VIX je oblíbeným způsobem, jak odhadnout zda je trh před propadem nebo naopak je panika již příliš velká a brzy začne růst. Pomáhá investorům i obchodníkům při časování a odhadech budoucího chování trhu.

Indikátor volatility

VIX byl uveden v roce 1993 na CBOE (Chicago Board Options Echange) a je měřítkem tzv. implicitní volatility pro 8 OEX put a call opcí. Těchto 8 opcí je ještě váženo vůči času, který jím zbývá a stupni podle kterého jsou v pozici in-money nebo out-money.

Opce OEX jsou nejvíce obchodované opce na CBOE. Díky této jejich dominanci jsou nejlepším měřitelem implicitní volatility trhu jako celku. Jak se opce na OEX obchodují, je index aktualizován v průběhu dne a je možné jej sledovat jak během obchodního dne (intraday), tak i na denních, týdenních či měsíčních grafech.

Pro trh Nasdaq existuje podobný indikátor s označením VXN, který se vypočítává z hodnot pro Nasdaq 100 Index (NDX) , podle podobného vzorce jako VIX pro OEX (S&P100 Index).

VIX jako protikladný indikátor

Typicky má index VIX inversní vztah k trhu. Tzn. VIX bude mít vysoké hodnoty při nízkých hodnotách trhu a nízké hodnoty při vysokých hodnotách trhu. VIX se snižuje , když trh stoupá a naopak se zvyšuje , když trh klesá.

Obchodníci používají VIX jako tzv. protikladný indikátor. Tzn. když volatilita stoupá do extrémních hodnot, je to výraz paniky. jakmile dosáhne v takovém případě VIX svých špiček, je to obvykle signál, že každý, kdo podlehá panice, již panice podlehl a proto nastává čas, aby trh otočil a začal stoupat.

Opačně, když VIX dosahuje extrémně nízkých úrovní, znamená to, že všichni jsou „spokojení“. Nikdo neočekává velké pohyby na akciovém trhu v průběhu doby života opcí. A jak je obvyklé na akciových trzích, když jsou všichni zajedno a shodnou se na tom, opačné se stane skutkem. V tomto případě, kdy je index VIX extrémně nízko, trh obvykle zanedlouho vybuchne a spadne.

VIX naznačuje náladu investorů

Obecné poučky dosazují, že hodnoty indexu pod 20 jsou silně bearish indikace a hodnoty nad 30 jsou bullish indikace. Toto však platí pro pravděpodobně běžnou tržní situaci a dle mého pohledu je nutné vždy hladiny bullish/bearish nálady přizpůsobovat dané situaci.

Tato čísla se však v průběhu času mění. V době  okolo září 2002 tento index volatility běžně dosahoval hodnot nad 40 a výše a proto bylo nutné mít hladiny posunuty do jiných úrovní (např 35 – 42), což je ale individuálně dáno tím, podle jakého trading plánu postupujeme.

Naopak v letech 2012 – 2013 index klesl až pod 15 což indikovalo silné přesvědčení o pohodě a klidu mezi investory.

VIX-indikator-weekly

Jak pro krátkodobé obchodníky tak i pro střednědobé investory je rozumné index VIX průběžně sledovat. Dokáže pomoci pochopit chování trhu a předvídat změny. Doporučujeme ho zařadit mezi indexy, které pravidelně sledujete.

Také si můžete přečíst další zajímavé informace pro investory i obchodníky na burze