Dva důležité pojmy pro nákup akcií na burze

V souvislosti s fundamentální analýzou bych rád ještě upozornil na  dva pojmy:

Bezpečnost ( Safety ) akciové investice

Při agresivním obchodovaní se faktor rizika bere do úvahy jen okrajově, ale to neznamená, že není  důležitý. Je důležitý do té míry, do jaké jsou pro nás důležité i ztráty. A právě kvůli předcházení ztrátám si musíme uvědomit, co bezpečnost akcie znamená a s čím souvisí. A proto jen pár poznámek. Pojmy jako volatilita (kolísání ceny) a beta faktor jsem už zmiňoval  v teorii. Bezpečnost souvisí hlavně s velikostí, ziskovostí a historickou stabilitou firmy. Všeobecně platí, že větší firmy jsou i mnohem  bezpečnější. Ale pozor, neznamená to, že největší  = nejbezpečnější. Platí to zvlášť v této hektické ,,postEnronové,, době, kdy padají mýty o neotřesitelné stabilitě gigantů. Velmi velké firmy často ztrácejí flexibilitu a agresivitu, což se může projevit hlavně v horších časech. Při ziskovosti doporučuji posuzovat stálost a predikovatelnost  výkonnosti.

Největší riziko, které investoři podstupují je cenový pokles když  firma při zveřejnění zisků nesplní očekávání analytiků. Čím delší je historie k posouzení  – tím lepší. Firma nemusí vyplácet dividendy, aby byla považovaná za bezpečnou. Když je  však vyplácí, třeba posoudit i dividendovou historii. Dalším rizikem jsou neúměrně velké dluhy. Všímejte si poměru dluh/majetek (debt/equity) a balance sheet (firmy v USA si dávají úroky z půjček do nákladů). A nakonec – mnoho investičních profesionálů praví, čím vyšší je podhodnocenost, tím vyšší je i bezpečnost a naopak.

Načasování ( Timing ) nákupu akcií

Fundamentální analýza nám pomáhá rozhodnout, co máme koupit a co prodat. Do určité míry ukazuje i nejvhodnější čas pro naše rozhodnutí. Jde hlavně o načasování v souladu s hospodářským cyklem a postavením odvětví, ale i o načasovaní při krátkodobých investicích. Nekupujte akcie, kterých cena klesá ! Jakkoli lukrativní jsou fundamenty, naším posláním je produkovat zisky a eliminovat ztráty. A klesající akcie, to jsou ztráty ! I když investujete na delší dobu, raději počkejte, až začne cena akcie stoupat a potvrdí se růstový trend a až potom kupte. Nepřemlouvám vás k technické analýze, jen radím, respektujte ji aspoň do té  míry, že se podíváte na graf vývoje ceny, případně objemů. To se týká i vývoje na trhu a v daném odvětví. Správné načasování je podle mne předpokladem až kritickým bodem našeho úspěchu. Kdyby jsme ovládali umění, kdy koupit a kdy prodat nepotřebovali bychom už žádné jiné analýzy ani know-how. Vydělávali bychom na všem a nepoznali bychom ztráty.

Závěr

Fundamentální analýza je mocná zbraň. Umožní Vám vyhrát mnoho soubojů, když  jí budete rozumět a správně ji používat. Pomůže Vám vybrat ty pravé akcie a udělat správná rozhodnutí v tom správném čase. Všechno, co potřebujete jsou věrohodná data, informace a výpočty. A ty správné odpovědi na správně položené otázky.

Dřív než  provedete nákup akcií, měli byste dokázat odpovědět aspoň na tyto: Je firma zisková? Jakou skutečnou hodnotu mají akcie? Jsou akcie podhodnocené a nebo jsou nadhodnocené? Jak jsou bezpečné? Jejich  cena stoupá, či klesá? Jaká je předpověď zisku na akcii? Jaký je odhad růstu ? Jaký mají PEG koeficient ? Pokud se vyplácejí dividendy – jak jsou velké, jak rostou a jak jsou bezpečné ? Vyhovují tyto akcie mému stylu investování? Kdy bych měl  koupit a kdy bych je měl prodat? Hodně štěstí!

Opusťte dva důležité pojmy pro nákup akcií a přečtěte si více o investování