Dva základní pojmy pro analýzu vývoje ceny akcií

Pohyb ceny akcií (resp. jakýchkoliv finančních instrumentů) je ve své podstatě dán jedinou základní věcí – jak silná je poptávka mezi kupujícími o daný produkt. Pokud je poptávka silná a převyšuje nabídku, pak cena roste. Jestliže je naopak poptávka slabá a nabídka je silnější (rozumějme je více prodávajících než kupujících) pak cena příslušného produktu klesá. Koncept supportu a rezistence patří mezi základní stavební kameny, na kterých je založena technická analýza akcií ale i dalších instrumentů včetně komodit a měn.

Support

Support (v češtině se také používá spojení “hranice podpory”) představuje takovou cenovou úroveň, při které je poptávka po daném produktu natolik silná, že zabraňuje dalšímu poklesu ceny. Na níže uvedeném obrázku je linkou znázorněna jedna taková možná hranice supportu.

support_01 - hranice podpory pro ceny akcií

Velmi často nelze hranici podpory, tj support stanovit přesně na jedinou hodnotu. Mnohdy se spíše vyskytuje tzv. pásmo supportu, které definuje určité rozmezí, ve kterém se projevuje tato podpora ceny.

Např. na předchozím grafu by spíše než hranice definovaná jedinou hodnotou mělo být spíše uvedeno celé pásmo – viz níže uvedený obrázek.

support_02 - hranice porpory je spíše pásmo

 

Rezistence

Rezistence (v češtině nazývaná také jako hranice odporu) je přesný opak supportu. Je to taková úroveň ceny, která je natolik atraktivní pro prodávající, že zvýší svou aktivitu a převýší svou nabídkou ty, kteří nakupují. Tím dochází k vyrovnání nákupního a prodejního tlaku a pohyb ceny směrem vzhůru se zastavuje.

pásmo resistenceu ceny akcií - ukázka

 

Důležitost

Význam těchto hranic spočívá v psychologii obchodníků. Člověk má totiž velmi dobrou paměť a zhruba si pamatuje, kde se cena zastavovala při poklesu nebo při stoupání. A pohled na grafy celou analýzu situace ještě zjednodušuje. Proto obchodníci inklinují k nákupům právě blízko supportu a k prodejům právě blízko rezistence.

Takovýmto chováním, které se samozřejmě v čase opakuje, se vytvářejí hranice supportu a rezistence. Platí pravidlo, že čím častěji support či rezistence zafungovaly (pohyb ceny se u nich zastavil a otočil), tím silnější, důležitější a významnější taková hranice je – znamená to větší pravděpodobnost, že se cena zachová stejně v budoucnu, když dorazí na danou hranici.

Změna supportu v rezistenci a naopak

Stejně jako každá věc v životě se mění, ani hodnoty supportu či rezistence nejsou definitivní. Dochází k tzv. prolomení těchto hranic, které bývá způsobeno právě psychikou obchodníků a investorů, kteří i přes minulé zkušenosti s takovou hranicí, začali o její důležitosti pochybovat a nezačali na supportu nakupovat či na rezistenci prodávat. Příklad takové situace ukazuje níže uvedený graf.

support-resistance-change

 

Vraťte se zpět a získejte více informací, jak obchodovat na burze