Formace „Mirror“ a „Island reversal“

Tyto dvě formace svíček se řadí mezi formace otočení. Najdeme je na grafech tehdy, když se směr trendu pohybu otáčí. Je zapotřebí říci, že samozřejmě nic neplatí na 100% a vždy se najdou výjimky. Proto je vždy dobré hledat další informace (supporty, indikátory atd.) , které daný stav potvrzují.

 

Mirror

První příkladem budiž index Dow Jones Industrial Average. Na níže uvedeném obrázku je možné vidět dva dny označené kroužkem. První označený den otevíral blízko minim a uzavíral na svém maximu. To indikovalo, že trh celý den směřoval vzhůru a nákupy až do samého závěru hnaly ceny výše. To indikuje silnou nákupní náladu.

Druhý označený den vypadá přesně jako otočený obraz předchozího dne. Ceny otevřely u svých maxim (zhruba u závěru předchozího dne) avšak trhy celý den šly dolů a závěr byl blízko minim. Toto je jasný signál toho, že cokoliv se stalo první den, bylo úplně potlačeno druhý den. Ideálně je druhý den přesným otočeným obrazem dne prvního. Výsledný signál je jasný – otáčení trendu.

mirr01

 

Island reversal

Jinou formaci otočení trendu můžeme nalézt na dalším obrázku – grafu Nasdaqu. Jde o tzv. „Island Reversal“ neboli v češtině „ostrovní otočení“. „Ostrov“ je vytvořen , když je několik po sobě jdoucích dnů odděleno od zbytku grafu mezerou (gap) před i po. V níže uvedeném grafu je možné takovou formaci vidět.

isl02

 

Je zapotřebí si uvědomit, že vytvoření některé z výše uvedených formací neznamená automaticky, že dojde k otočení trendu. Nicméně je možné tyto formace považovat za důležitý signál a jejich kvalitu a důležitost případně nechat potvrdit některým z dalších instrumentů technické analýzy (indikátory, support/rezistence).

Získejte více informací, jak obchodovat na burze pomocí grafických formací technické analýzy