Fundamentální analýza pro investory

Co je to fundamentální analýza? Jde o rozbor (analýzu) základů (podstaty, fundamentů) za účelem stanovení skutečné hodnoty. Jednoduše zkoumáme, zda je předmět našeho zájmu zdravý a zda obsahuje ty hodnoty, které hledáme pro naši investici. Je to podobné, jako když jdeme koupit auto a nebo byt a ještě před koupí se chceme přesvědčit o kvalitě a přiměřené hodnotě. Chceme koupit dobře a lacino, takže hledáme vysokou kvalitu za nízkou cenu.

Při obchodování s akciemi se musíme zaobírat fundamentální analýzou na třech úrovních, které jsou vzájemně propojené:

  • národní ekonomika (makroekonomická úroveň)
  • odvětví (odvětvová úroveň)
  • firma (mikroekonomická úroveň)

Analýza makroekonomiky

Při analýze makroekonomiky posuzujeme faktory jako inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt, výška úrokové sazby a obchodní bilance (export-import). Dále je tu vliv vládní politiky – spotřeba a daně, vliv ekonomických a politických šoků a též mezinárodní pohyb kapitálu v rámci světových trhů. Pro nás obchodníky jsou v této souvislosti důležité makroekonomické údaje a indikátory (viz přísl. kapitoly v sekci základy tradingu), jejichž rozpis dopředu najdete denně v ,,ekonomických kalendářích,, na mnohých webových stránkách. Při denním obchodovaní (daytrading) může hýbat trhem každá zpráva z ohledu makroekonomiky. Při komplexnějším pohledu si třeba uvědomit, že nejdůležitější jsou:

  • zisky společností (corporate earnings), které jsou základem tvorby HDP (GDP)
  • inflace (inflation) , která je ukazovatelem růstu cen a znakem oslabování ekonomiky
  • úrokové míry (interest rates), jejich růst zvyšuje náklady a oslabuje ekonomiku.

 

Při vysoké úrokové míře začínají investoři prodávat akcie a investovat do bezpečnějších dluhopisů a ceny akcií klesají. Hlavní úlohou Centrální banky (FED) je bojovat proti inflaci. Dělá to regulací výšky úrokové míry, čím přiškrcuje  a nebo uvolňuje přívod peněz do ekonomiky.Je třeba si zapamatovat, že ceny akcií rostou, když rostou zisky společností a že ceny akcií klesají, když roste inflace a nakonec, že ceny akcií klesají, když rostou úrokové sazby. To jsou tři nejpodstatnější faktory, které ovlivňují  akciový trh.

Analýza odvětví

Při odvětvové analýze posuzujeme jednotlivé odvětví a sektory. Děláme to hlavně v spojitosti s fází ekonomického cyklu. V konjuktuře (oživení) se daří hlavně cyklickým odvětvím, když stoupá poptávka v automobilovém průmyslu, poptávka po věcech dlouhodobé spotřeby, ocelářství, strojírenství, v stavebnictví a pod. Ve fázi útlumu (recesi) se spotřeba snižuje a stoupá poptávka v tzv. anticyklických odvětvích jako kabelová TV, časopisy, noviny (a obyčejně stoupá cena zlata a poptávka po akciích dolů na zlato, stříbro, diamanty) a pod.

Některé sektory na hospodářský cyklus nereagují (jsou neutrální) a nazýváme je defenzívní. V podstatě jde o odvětví,  po kterých je stálá poptávka- potravinářství, léčiva, tabák, věci krátkodobé spotřeby a pod. Situaci posuzujeme s krátkodobého a dlouhodobého hlediska a snažíme se předvídat vývoj v logických souvislostech. V souvislosti s krizí a hrozbou války stoupají ceny zlata, ropy, zbrojovek a pod.,při různých živelných pohromách a katastrofách klesají ceny akcií pojišťoven …při leteckých neštěstích ceny leteckých společností a pod.

Fundamentální analýza firmy

Jejím hlavním záměrem je stanovit skutečnou  hodnotu akcie a porovnat ji s tržní cenou. Vycházíme s předpokladu, že cena na trhu (kurz) osciluje okolo vnitřní hodnoty. Když je tržní cena akcie nižší – jde o podhodnocení akcie, když je vyšší – jde o nadhodnocení akcie. Logicky teda očekávání, že podhodnocené akcie mají tendenci stoupat v ceně a nadhodnocené zase opačně – klesat. Stanovení objektivní vnitřní hodnoty (value) není lehké a ne vždy se ji podaří analytikům vypočítat správně.

Při analýze se používají různé metody, které se zaměřují na zisk, růst, dividendy, cash flow, bilanci, aktiva, dluhy, různé historické poměry hodnot a pod. Je těžké povědět, co je i nejdůležitější. Investoři, kteří vyhledávají podhodnocené akcie se nazývají ,,value investors,, Typickým představitelem je legenda Warren Buffett, či ve fondech v současnosti proslavený Charles Brandes. Jiní se zase soustředí na nadprůměrný růst firem (growth investors)  a nebo vysoké dividendy (income investors) a pod.

Související články:

 

Vraťte se zpět a získejte více informací, jak obchodovat na burze