Head and Shoulders

Formace Head and Shoulders (česky hlava a ramena) je jednou z nejpopulárnějších grafických formací, které obchodníci na burze používají.

Negativní formace Hlava a ramena

Má dvě varianty. První je negativní (bearish) grafickou formací označující dosažení maxim a otočení trendu směrem dolů.

shs1

Levé rameno (Left Shoulder) a hlava (Head) jsou formovány během rostoucího trendu a nic prozatím neindikuje ukončení či otočení takového trendu. Nicméně jakmile po vytvoření hlavy dojde k vyklesání až na úroveň tzv. základní linie supportu (neckline), jde o první varovný signál.

Tento signál ukazuje možné zeslábnutí nákupního trendu, neboť po ukončení formování hlavy došlo k vyklesání na stejnou úroveň jako u levého ramene, přičemž u silného trendu nahoru by toto odpočinutí mělo spíše vytvořit vyšší spodek (higher low). V tomto momentě, pro všechny ty, kteří nakoupili blízko vršku hlavy to znamená již nepříjemnou ztrátovou (long) pozici.

Jakmile přijde nová vlna kupujících a cena začne opět stoupat, tito obchodníci se snaží prodávat své long pozice do nastupující rally nahoru, aby zavřeli svůj otevřený long obchod co možná nejblíže svému nákupnímu místu a utrpěli tak co nejmenší ztrátu. Tímto se vytvoří dostatečná nabídka na straně prodávajících a ještě více se zeslabuje případná další rally nahoru, což vede k tomu, že nedojde k vytvoření vyššího vršku (higher high), ale naopak se vytvoří nižší pravý vršek, kterému říkáme pravé rameno (Right Shoulder).

Jelikož je poptávka obchodníků po nákupu plně uspokojována nabídkou, začíná po čase intenzita nakupujících klesat a tím klesá i cena, což vede opět k dosažení základní linie celé formace (neckline). Nyní již se cítí ohroženi všichni obchodníci, kteří v rámci celé formace nakupovali (počínaje levým ramenem, během rally do maxim u hlavy i během pravého ramemene) a začínají svou pozici zavírat a prodávat. Na základě těchto zesílených prodejů dojde k proražení základní linie formace (neckline) a k silnému poklesu ceny.

Strategie pro obchod na burze

Potvrzovacím signálem vytváření této grafické formace je velikost objemu. Aby bylo jisté, že se tvoří tato formace, měly by během rally u pravého ramene být vidět nižší objemy než u rostoucích trendů levého ramene a než u hlavy. To potvrzuje už nižší zájem nakupujících o dané akcie a tudíž také možné otočení trendu.

Obvyklým vstupem do short obchodu na základě této formace je okamžik po proražení základní linie (neckline). Tato varianta vyžaduje však relativně velký prostor pro případný stop příkaz, proto se objevují i jiné alternativní metody vstupu.

První alternativní, ale více riskantní, vstup může být také okamžik, kdy se pravé rameno formuje a cena již pravděpodobně dosáhla maxima pravého ramene a začíná klesat.

Další možností je počkat na proražení základní linie formace (neckline), následně si nakreslit trendlinku mezi vrškem hlavy a pravým ramenem, a do obchodu vstoupit jakmile cena po proražení neckline opět vystoupá na úroveň uvedené trendlinky.

shs6

Hladinami pro umístění ochranných stop příkazů (viz. odkaz) jsou oblasti nad pravým ramenem nebo nad hlavou. Jestliže se nepotvrdí předpoklad, že jde o formaci Head and Shoulders formace, je zapotřebí rychle realizovat pomocí ochranného stop příkazu malou ztrátu, neboť v takovýchto případech nastává značně silný pohyb nahoru.

shs2
Typickým cílem pro takovéto obchody je hodnota, která je od základní linie (neckline) stejně vzdálená směrem dolů jako je směrem nahoru vzdálená hlava.

Další důležitou veličinou, kterou si je zapotřebí uvědomit, je doba, za kterou je možné očekávat dosažení cíle. Jestliže se formace vytvoří na 5ti minutovém jednodenním grafu, pak se může cíle dosáhnout během několika příštích hodin. Nicméně pokud je formace identifikována na 60-ti minutovém grafu, bude dosažení cíle trvat několik dní případně až týden. Formace z denních grafů mohou dosahnout cíle až teprve po několika týdnech. Toto časové rozmezí je nutné vzít v úvahu při určování, zda a jak na takovouto formaci reagovat, aby to souhlasilo s Vaším způsobem a stylem obchodování. Pokud jste např. daytrader, pak zřejmě nebudete reagovat na formaci utvořenou v grafu s denní periodou.

Pozitivní Bullish varianta Head and Shoulders

Vedle negativní (bearish) formace existuje i její pozitivní (bullish) varianta, nazývaná Inverse Head and Shoulders (inverzní Hlava a Ramena). Tato formace je totožná s negativní variantou, pouze je zrcadlově otočená.

shs3

Nyní je uveden příklad identifikace formace a jejího vývoje. Z grafů SPY (akcie sledující SP500 index) je lépe vidět, proč měla tato formace silnější důvěru traderů. Jde zejména o objemy, které u pravého ramene byly relativně menší než u levého ramene.

shs4

 

shs5

Získejte více informací, jak obchodovat na burze pomocí grafických formací technické analýzy