Indikátor Tick

TICK patří do skupiny indikátorů, které ukazují celkovou „náladu“ trhu (jeho sílu či slabost). Používá se zejména pro krátkodobé intraday obchodování.

Hodnota TICKu označuje v dané periodě situaci na trhu, rozložení sil v daném okamžiku, neboť znázorňuje rozdíl mezi množstvím akcií na NYSE, které se obchodují za „uptick“ (tj.cena posledního obchodu u každé jednotlivé akcie je vyšší než cena předchozího obchodu) a počtem akcií, které se na NYSE obchodují za „downtick“ (tj.cena posledního obchodu u každé jednotlivé akcie je nižší než cena předchozího obchodu). Např. jestliže se v daném okamžiku 5200 různých NYSE akciových titulů obchoduje výše než jejich předchozí cena a 4800 akciových titulů na NYSE níže než jejich předchozí cena, TICK bude mít hodnotu +400 (5200-4800). Indikátor TICK nesmí být zaměňován s pojmem „tick“, který je používán pro označení minimálního pohybu ceny daného titulu.

Stejně tak jako existuje TICK jako indikátor pro NYSE, mnoho poskytovatelů burzovních dat dnes nabízí i hodnotu TICK (označnovaného např. NASTICK) pro burzu Nasdaq.

Pozitivní, stoupající hodnoty TICKu jsou kladným „bullish“ signálem, naopak klesající a negativní hodnoty TICKu jsou negativním „bearish“ signálem (I když velmi vysoké či naopak nízké hodnoty TICK označují krátkodobý výkyv trhu). Klesající TICK při stoupajícím trhu indikuje, že cena akcií již přestává růst a spíše lze očekávat odpočinutí v trendu („pullback“). Stejně tak jakmile začne stoupat TICK během klesajícího tržního trendu, ceny akcií se začínají odrážet a opět stoupat (alespoň krátkodobě).

Pro krátkodobé obchodování v rámci jednoho obchodního dne může být TICK ve spojení s dalšími indikátory použit pro identifikaci bodů obratu v krátkodobém trendu. Níže je uvedeno několik možných využití TICK indikátoru:

Použití TICKu pro obchodování v rámci cenového rozpětí (mimo trendy)
Hodnoty TICKu pro označení bodů obratu a tzv. překoupených či přeprodaných (overbought/oversold) úrovní se mohou den ode dne lišit. Velice často však hodnoty nad +/- 600 již mohou indikovat právě tyto úrovně v rámci netrendových dnů a +/- 1000 znamenají velmi silné extrémy. Jednoduchý obchodní systém je zahajovat obchody, jakmile TICK dosáhne těchto hodnot a současně trh dosáhne hodnot supportu či rezistence.

tick1

Na obr. č. 1 je vidět hladinu rezistence okolo 108.72 až 108.90 (vytvořenou dvěma předchozími vršky na grafu). Jakmile trh vstoupil do této zóny v 10:40, TICK se posunul nad +500, což indikuje přehnanou pozici v jednom směru. Jakmile se vytvořil velmi krátkodobý dvojitý vršek (double top), cena se začala snižovat a TICK se také obrátil směrem dolů. Short pozice by mohla být zahájena, jakmile cena spadla pod 108.72 s tím, že příslušná ochranná stop cena byla nastavena nad maximem z dvojitého vršku (double top).

TICK divergence
Pravděpodobně nejčastějším využitím TICK indikátoru při realizaci obchodu je varianta s divergencí. Divergence mezi cenou a TICK indikátorem nastane, jestliže cena vytvoří nové maximum (či minimum) avšak TICK již nové maximum či minimum nevytvoří. Příkladem může být situace okolo 11:30 na obrázku č. 1, kdy cena vytvořila nové maximum (vyšší než v 10:40), avšak maximální hodnota TICKu byla nižší než v 10:40. Tato divergence mezi cenou a indikátorem TICK naznačuje, že trh stoupal v důsledku pohybu menšího počtu akciových titulů, než tomu bylo v 10:40, což značí větší vnitřní slabost celkového trhu a lze si tím připravit další dobrou příležitost k realizaci short obchodu.

tick2
Další příklad je uveden na obrázku č.2. Zatímco cena udělá nové minimum (okolo 13 hodin), TICK udělá vyšší spodek (higher low). Vstup do long (nákupní) pozice by mohl být, jakmile cena je výše než bylo první minimum (okolo 113.70) s ochranným stop nastavením pod posledním minimem.

Křížení hodnoty nulové linie TICK
Kromě obchodování v beztrendových dnech, lze TICK využít i během trendových dnů. Jestliže je silný trend nahoru (uptrend), jakýkoliv dočasný protipohyb TICK indikátoru dojde zhruba na úroveň +100 až -100. V těchto situacích je hodnota -100 již přeprodanou úrovní (oversold). Dost čast TICK testuje alespoň nulovou úroveň. Tyto krátkodobé testy skýtají příležitost zahájit obchod ve směru hlavního trendu dne.

tick3

Příklad je uveden na obrázku č.3. SPY jsou ve stoupajícím trendu a TICK dosáhl již silné úrovně +600, což dokazuje silný, stoupající trh. V takových situacích je cílem najít místo pro vhodný nákup během odpočinutí (pullback).

Takové odpočinutí je na obrázku nakresleno jako klesající pásmo začínající zhruba v 10:00.Jakmile TICK dvakrát dosáhl nulové úrovně v cca 10:11 a 10:30 (a okolo -100 v druhém případě), cena během odpočinutí dosáhla 50% Fibonacci návratů. Tato kombinace návratu na 50% a TICK okolo -100 udává značnou pravděpodobnost otočení opět směrem nahoru. Proto je nutné sledovat cenu a jakmile prorazí horní hranici klesajícího pásma, bylo by vhodné realizovat vstup do long (nákupního) obchodu s cílem okolo předchozích maxim.

Nicméně při používání TICK indikátoru je nutné být trpělivý. I když je TICK na extrémních úrovních, nemusí nutně dojít k silnému otočení trendu. Stejně tak nelze očekávat silné otočení automaticky, jakmile TICK dosáhne hodnoty okolo nuly. Je nutné vždy zvažovat i další technické indikátory a používat je společně.

tick4

Obrázek č.4 ukazuje právě situaci, kdy TICK již dosáhl dost vysoké úrovně okolo +900 a přesto trh i nadále pokračuje v růstu směrem nahoru. Až teprve ve 14:20, kdy dojde k odpočinutí na 38% Fibonacci úrovně dojde k další vhodné příležitosti pro nákup v rámci rostoucího trendu. K tomuto signálu dojde, jakmile TICK opět prorazí nulovou hranici směrem nahoru a současně cena prorazí horní linii pásma. Nicméně jsou i dny, kdy trh je v trendovém pohybu a TICK dosahuje silných úrovní +/-500. Na obrázku č.5 SPY i TICK vytvořily nová minima okolo 10:15. TICK také prolomil pod -200, což vedlo k vytvoření slabého korektivního pohybu.

tick5

Kombinace negativních (bearish) indikací signalizuje možnost vstupu do short obchodu. Návrat do 38% Fibonacci úrovně, TICK na úrovni zhruba +500, naznačuje takovou možnost. Jakmile dojde k proražení dolní linie korektivního pásma, vzniká dobrá možnost vstupu do obchodu se stop cenou nad maximem daného minutového pohybu. V průběhu rostoucího trendu (uptrendu) lze hledat takovéto příležitosti v otočeném pohledu

 

Získejte více informací, jak obchodovat na burze pomocí technické analýzy