Indikátor TRIN

TRIN (nazývaný také ARMS indikátor) je indikátor, který slouží k identifikaci trendu, který převažuje na trhu. Hodnota TRIN je reveversní vůči trendu trhu. Tzn. když TRIN stoupá, trh klesá a jde tudíž o bearish signál. Naopak když TRIN klesá, trh stoupá a jde o bullish signál.

Výpočet hodnoty TRINu se počítá dle tohoto vzorce:

((stoupající akcie/klesající akcie) / (stoupající objem/klesající objem))

 

Využití indikátoru TRIN při obchodování na burze

Obecně tedy vychází, že pokud je trend daného trhu spíše negativní , je TRIN na úrovních nad hodnotu 1. při pozitivním trendu trhu je TRIn na hodnotách menších než 1.

Z mé vlastní zkušenosti mohu říci , že:

  • TRIN je menší než 0.5: znamená silný trend nahoru a proto silně uvažuji o long pozicích
  • TRIN od 0,5 do 1: znamená spíše trend nahoru a proto spíše uvažuji o long pozicích
  • TRIN od 1 do 1.5: znamená spíše trend dolů a proto spíše uvažuji o short pozicích
  • TRIN větší než 1.5: znamená silný trend dolů a proto silně uvažuji o short pozicích

TRIN je počítán pro každý trh zvlášť, je tedy TRIN pro Nasdaq, TRIN pro NYSE atd. Např. Nasdaq TRIN je většinou označen $TRINQ. Je to velmi dobrý pomocník pro day-trading, kdy je kvalitním ukazatelem trendu (podle mých zkušeností).

Př.

 trin01

Získejte více informací, jak obchodovat na burze