Investování do akcií s využitím fundamentální analýzy

Často se setkávám s názorem, že fundamentální analýza je důležitá jen pro dlouhodobější investice. Živými příklady jsou legendární investoři jako Warren Buffet, či Peter Lynch, kteří svými dlouhodobými rozhodnutími zhodnotili investovaný kapitál o tisíce až deseti-tisíce procent.

Pamatujte, že když chcete být dobrý investor, je nutné být zejména odborníkem na realizaci investic. Podrobné analýzy ať dělají analytici. Nechť se oni trápí s informacemi a daty, složitými zprávami, s úvahami a výpočty. My si vychutnejme jen plody jejich profesionality, skrz které zhodnotíme naše peníze.

Při fundamentálním rozboru jednotlivých firem se já osobně soustředím jen na to nejlepší: zisk, růst a podhodnocenost. Vycházím z logiky, že každý jeden s těchto parametrů je už sám o sobě určitým garantem budoucího vzestupu ceny akcie, tak proč je nepoužívat hned všechny naráz? Já pouze chci dosáhnout mimořádné zisky a tak chci mít i mimořádnou kvalitu. Je to nelogické? Pro mne ne. Podívejme se na první parametr podrobněji.

ZISK (Earnings)

Nejpopulárnější způsob jak hodnotit zisky firem je podívat se na P/E koeficienty. Najdete je  zveřejněné v libovolných  finančních novinách, časopisech, či na webových stránkách. Ale je to i to nejobjektivnější hodnocení? Já tvrdím, že ne. Žil jsem dlouhé roky v USA,ale doteď jsem nepochopil proč Američani tak tvrdohlavě lpí na používaní galonů, čtvrtek, palců, yardů, mil, uncí a ostatních nepraktických mír a jednotek.Vždyť  skoro všade už dávno zavedli o mnoho výhodnější a praktičtější metrickou soustavu. Totéž  se týká i  jejich P/E.

Tento koeficient nám ukazuje jak mnoho platíme za každý dolar zisku. Čím vyšší je P/E, tím dražší je akcie. První problém nastává při nulovém zisku. Cena dělená nulou zůstává  nezměněná a tak je tento koeficient při neziskovosti bezcenný. Další problém přichází, když má firma negativní zisky. Umím  si představit i negativní P/E, ale v praxi se jednoduše  P/E akcií ztrátových firem neuveřejňují. Znamená to teda, že každá akcie, která nemá zveřejněný P/E je v nulovém  a nebo negativním zisku? Vůbec ne ! P/E koeficient je založený na ziscích za posledních 12 měsíců a tak všechny akcie, které se neobchodují minimálně 1 rok jednoduše  nemají žádný P/E. A to je smůla, protože akcie nových firem často poskytují velmi dobré investiční příležitosti. S tím souvisí i poslední problém týkající se P/E. Tento koeficient vypovídá o minulosti firmy. Je to sice lepší než žádná informace, ale trh se nehýbe podle minulosti. Hýbe se podle toho, co se očekává v budoucnosti ! A toto tvrzení  já osobně považuju za klíč k úspěchu.

Ale pojďme nejprve vyřešit problém zvaný P/E. Řešení je právě tak jednoduché jako logické, takže je pro mne nepochopitelné, proč se běžně nepoužívá v praxi. Východiskem je obyčejné procentuální vyjádření zisku na jeden dolar, teda míra zisku (earnings yield). Tato hodnota odráží množství peněz, které firma vytváří. Podobná hodnota se běžně používá při dividendách – míra dividendy (dividend yield) a odráží množství peněz, které firma vyplácí svým akcionářům. Míru zisku můžeme vypočítat z P/E podle vzorce: míra zisku = 100 x ( 1 / P/E ). Při používaní míry zisku se vyhneme všem problémům, o kterých jsem psal při P/E. Při nulovém zisku je míra zisku 0% a při ztrátě má mínusovou  hodnotu, takže ji můžeme vždy dosadit i do matematických vzorců a taktéž uvádět u každé firmy.

Poskytne nám o mnoho víc informací než  P/E, umožní nám snadněji odhadnout očekávaný zisk a růst zisku na 12 měsíců dopředu, či vypočítat GPE  a nebo v porovnání s mírou dividendy posoudit dividendovou bezpečnost. Je to velmi praktický a matematicky stabilní ukazatel nejen  při posuzovaní zisku, ale i při výpočtu vnitřní hodnoty akcie. Poslední věc, kterou chci  při tomto tématu opětovně   zdůraznit je, že to co potřebujete pro svůj úspěch je odhad zisků do budoucnosti (earnings forecast). Hodně zdrojů poskytuje odhady zisků do budoucnosti. Tyto informace mohou být drahé. Ale nemít je může být ještě dražší. Ukazatel, který používám já, je šitý na míru: je to odhadovaná míra zisku na nejbližších 12 měsíců (ne na kalendářní ani fiskální rok) zohledňující i růst zisků, případné vyplácení dividend a vnitřní hodnotu akcie.

Opusťte stránku o Investování do akcií s fundamentální analýzou a získejte další informace o investování