Jak najít akcie pro strategii podle formace „šálek – cup and handle“

Pravděpodobně jste již slyšeli o technické obchodní strategii nazvané “cup and handle” – v doslovném překladu “hrneček s ouškem”. Pod tímto libozvučným názvem se skrývá formace na technickém grafu připomínající tvar mělkého dna „šálku“ následovaná kratším a rychlejším poklesem připomínající ouško hrnečku. Jedná se o velice účinnou techniku, která může přinášet vysoké zisky. Využití nalezne nejen při multi-day tradingu, ale také při swing a pozičním obchodování.

Prvním krokem, který by měl být popsán v obchodním plánu pro výše zmíněnou strategii, je definování kroků pro řízení výběrů akcií pomocí „cup and handle“. Jsou tři způsoby, jak tuto formaci na grafu nalézt.

První možností je manuální postup za využití watch listu vašeho softwaru pro analýzu grafů. Při zachycení výše popsaného schématu stačí ručně styl dokončit. Tato technika je velmi účinná zejména při využívání mid-term grafů, mezi něž patří například týdenní grafy.

Filtry pro „cup and handle“ schéma

Druhou možností jsou automatické filtry hledající právě „cup and handle“ schéma. Většina z nich je definována tak, aby toto schéma našla na aktuálních denních grafech.

Příkladem může být Amibroker, software pro analýzu grafů akcií a trhu. Tento program obsahuje speciální vzorec v AFL knihovně, která popisuje skener pro „cup and handle“ formaci grafu. Tato knihovna je dostupná pouze pro majitele platné licence (z toho důvodu zde nelze zmíněný vzorec umístit), ale můžete se podívat na výsledky, které Amibroker vygeneroval na obrázku níže.

Třetí volbou může být použití FinViz. Jedná se o webovou aplikaci umožňující nalézt „cup and handle“ pomocí podobných schémat grafu a stoupajích trojúhelníků. Stačí jen vybrat “Screeners option” z hlavního menu a v oblasti signálových parametrů zvolit možnost “Triangles ascending”. Ta obsahuje seznam akcií s trojúhelníkovým schématem (mezi nimi je také „cup and handle“) a všechny z nich si lze vizuálně prohlédnout. Příklad můžete vidět na následujícím obrázku.

Jakou z variant pro vlastní používání zvolíte, je samozřejmě na vás. Já osobně doporučuji užití webu FinViz, případně koupi licence pro Amibroker software. Výhodou Amibrokeru je možnost navolení a přizpůsobení vlastních filtrů.

 

Přečtete si i o dalších možnostech jak využít grafické formace pro hledání obchodních příležitostí na akciovém trhu.