Jak realizovat „správnou“ ztrátu při obchodech na burze

Mnoho investorů si myslí, že krátkodobí obchodníci vydělají velmi mnoho a prodělávají pouze občas a velmi málo. Nic není tak daleko od pravdy jako takovéto tvrzení. Mnoho profesionálů má procento úspěšných obchodů okolo 50% a přesto vydělávají mnoho peněz. Jedním z faktorů, který odlišuje dobrého obchodníka od těch špatných je to, že ten dobrý si dovolí pouze malé ztráty, kdežto ten špatný realizuje velkou ztrátu.

To, jak je každý jednotlivec schopen psychicky zvládnout ztrátové obchody, je kritické pro schopnost být úspěšný na trhu. Realizovat „správné“ ztráty (tím, že budou malé a lze tudíž dále obchodovat) umožňuje, aby přišly také úspěšné obchody. Každý obchodník se musí naučit akceptovat ztráty, protože pokud nebude ochoten akceptovat risk ztráty předem definovaného množství peněz, bude mít strach obchodovat nebo bude vystrašený ze svého obchodu a příliš brzy realizuje příliš malý zisk. Takováto psychika ničí možnost pořádně vydělat, když se obchod vyvíjí dobře. Psychika úspěšného obchodníka musí akceptovat ztráty jako nezbytnou a prospěšnou část procesu obchodování.

Jak udržet své ztráty malé

Zde je několik lekcí, které mohou pomoci udržet ztráty malé:

  • Nikdy by nemělo dojít k tomu, že obchodník nechá projít obchod svou stopkou a myslí si „To se vrátí přeci zpět“. Takovéto myšlení zruinovalo již mnoho obchodníků. Jinými slovy, je nutné být dost disciplinovaný, aby se včas realizoval výstup z obchodu s malou ztrátou. To je základ, který obchodníkovi umožňuje nadále zůstat na trhu a obchodovat
  • Obchodník by nikdy neměl zavírat úspěšný obchod, aby udržel ztrátový obchod. Je dobré si uvědomovat, že finance by mohly pracovat někde lépe, pokud se daný obchod nevyvíjí dobře či je dokonce ve ztrátě. Pak raději ať je pozice uzavřena a peníze přesunuty do atraktivnějšího obchodu.
  • Obchodník by neměl nechat ziskový obchod změnit ve ztrátový. Jakmile je na obchodu zisk 5% nebo více (u akcie) nebo 25% a více (u opce), doporučuje se posunout stopku na nula. To dovolí klidně dýchat a nedovolí padnout obchod do ztráty.
  • Je dobré sledovat vývoj přírůstků a úbytků financí na účtu. Zejména je dobré porovnávat, které obchody a podle kterého systému mají nejlepší vliv na přírůstky a naopak, které generují nejhorší úbytky. Také to může souviset se situací trhu. Jestliže se trh chová nevypočitatelně a nejasně, je lepší minimalizovat risk snížením počtu obchodů a naopak když se trh vylepší, být více agresivní při obchodování.
  • Nikdy by nemělo docházet k přidávání a průměrování ztrátových pozic. Takováto strategie vede k ukládání peněz do pozice, která nepřináší zajímavé zhodnocení, zatímco jiné příležitosti mohou takto unikat. Lepší je ztrátovou pozici uzavřít.
  • Dobrý obchodník nikdy nenakupuje „protože je cena nízko“ a nikdy neprodává nakrátko (short-sell) „protože je cena vysoko“. Je nutné dodržovat kritéria pro vstup ve spojitosti s hlavními trendy trhu a porovnávat relativní vztahy. Není dobré bezdůvodně obchodovat proti trendu trhu.
  • Jestliže obchodník je ve fázi „ztrátových“ obchodů, zklidní obchodování, snaží se být méně agresivní. Rozhodně nezvyšuje pozice za účelem dohnání ztrát apod.

O ztrátách málokterý obchodník rád hovoří. Přesto je však má každý a není na tom nic divného. Nikdo není hloupý jenom proto, že realizuje ztrátový obchod. Takové mají všichni, začínající i dlouhodobí obchodníci. Je nutné být na ně připravený, akceptovat je v trading plánu a mít nastavena kritéria pro to, aby takové ztráty byly minimální.

 

Získejte více informací o úspěšném přístupu k burzovním obchodům