Jak ukončit obchod na burze

Realizace rozhodnutí o tom, jak ukončit obchod je jednou z klíčových dovedností, která odlišuje dobrého obchodníka či investora od toho, který prodělává.

Je téměř jistě, že nikdy není žádný jednotlivec schopen provést realizaci zisku přesně v okamžiku nejvýhodnější ceny (např. za úplně maximální dosaženou cenu). Každá realizace zisku tedy vždy nakonec bude případem , který lze stručně popsat jednou ze dvou variant:

 • prodej příliš brzy
 • prodej příliš pozdě

Popišme si nyní jaké výhody a nevýhody má každá z těchto variant.

Prodej příliš brzy

Tuto techniku používají obchodníci, jejichž disciplína a obchodní plán nedovoluje čekat na nějaká potvrzení toho, že maximum již bylo dosaženo. Místo toho realizují zisky v okamžiku, kdy jimi očekávaná cílová cena byla dosažena nebo trendový pohyb mizí.
Plusy/výhody

 • je mnohem jednodušší realizovat zisk, protože se většinou prodává v okamžiku, kdy je na trhu ještě velké množství kupujících – tzv. sell into strength.. Tato výhoda je tím zřejmější, čím větší pozici je zapotřebí ukončit.
 • používáním této techniky bude účet obchodníka vystavován menším ztrátám.
 • kapitál se bude více „obracet“, protože obchody budou častější

Minusy/nevýhody

 • jednoznačně se omezují šance na „home run“ či „zlatou ránu“. Jestliže byl plánovaný cíl konzervativní, může se stát , že akcie ještě dále pokračuje v trendovém pohybu – ovšem bez obchodníka
 • často bude pozice „vystopkována“, aby následně akcie opět pokračovala v trendovém pohybu. Je to dáno tím, že při tomto způsobu obchodování bývají stop hranice často dost úzké

 

Existuje mnoho úspěšných obchodníků, kteří používají tuto metodu. Je důležité hlavně ovládat psychiku a striktně dodržovat obchodní plán a disciplínu. Nehledět na to, zda daný trendový pohyb je menší či větší a být spokojený i s malým profitem a hledět zase na nové příležitosti.

 

Prodej příliš pozdě

Obchodníci, kteří jsou zastánci této metody, se snaží maximálně ujistit, že skutečně trend již končí. Nemají rádi, aby obchod dosáhl velkých ziskových pohybů bez nich. Tito obchodníci často používají princip posuvných stop hranic (trailing stops)

Plusy/Výhody

 • Potenciál „home run“ či „Zlaté rány“. Je nemožné dopředu vědět, jak dlouho daný trendový pohyb potrvá. Tento způsob výstupu nabízí potenciál odchytit ty skutečně velké pohyby
 • Méně náchylné k „odpálení stop“ , neboť používané stop hranice bývají často široké.

Mínusy/Nevýhody

 • Realizace i velkých ztrát. Potenciál velkého zisku s sebou přináší také potenciál velkých ztrát, protože jsou používány široké stopky
 • Obchodní kapitál je vázán na delší dobu v každém obchodě. Někdy může trvat velmi dlouhou dobu než je celý obchod ukončen a to např. na stop za nula či mínus. Někdy se tedy může zdát výhodnější raději kapitál mít spíše využit jinde.
 • Občas může být problematické realizovat výstupní příkaz za dobrou cenu. Při tomto způsobu výstupu je tento realizován skutečně až v okamžiku, kdy je jasné, že trend končí. A v takové situaci se akcie chce zbavit víc obchodníků. Obzvláště se to může projevit při velkých pozicích.

Tato metoda je populární u pozičních a dlouhodobých obchodníků Nikdy neprodávají na úplném maximu, ale většinou zachytí velkou část trendového pohybu , což přináší mnohdy závratné zisky.

 

Ani jedna z výše uvedených metod není jednoznačně lepší. Vydělávat lze při použití kterékoliv z nich. Důležité je mít metodu realizace výstupů a té se striktně držet v souladu se svým obchodním systémem a plánem. bez jasně definované metody výstupů nelze dosahovat stabilně ziskového obchodování.

Kromě toho, jak ukončit obchod na burze, si přečtěte i další informace
o systémech a strategiích obchodování na burze