Jak vstupovat do obchodů – otevírání pozic

„Nejziskovější obchody jsou ty, které se projeví jako správné hned od počátku“.

To je heslo, které doprovází řadu úspěšných obchodníků. I vy by jste při studiu svých obchodních deníků mohli přijít na to, zda toto pravidlo je skutečně pravdivé i ve Vašem případě.

Je proto nutné mít ve svém obchodním plánu přesně definován postup, jak vstupovat do obchodů. Otevírání pozic hraje důležitou roli pro celkovou ziskovost obchodníka.

Sledujte ty příležitosti, kde je těžké vstoupit.

Jedna z lekcí, které se úspěšný obchodník naučí během svého působení na burze, je také to, že kromě těch obchodů, které se uskutečnily (ať už s výsledkem v zisku či nikoliv), je dobré sledovat i obchody, které se neuskutečnily. Ironií bývá často to, že ty obchody, které by jste nejvíce chtěli, aby se uskutečnily, bývají často nejtěžšími pro otevření pozice.

Konkurence na trhu mezi obchodníky je veliká a každý má snahu o získání akcií, které vypadají dobře pro obchod – a právě takové by jste chtěli obchodovat i Vy. Pokud v takovém případě necháte tyto lídry na trhu svému osudu s poznámkou, že se již posunuly příliš daleko a nejsou tudíž vhodné pro Váš nástup a místo toho nastoupíte do akcie, která je „pozadu“, pak se může stát, že když skončí trend, zůstanete v pozici u akcie, která je pozadu a nikdy už nedojde kýženým cílům.

Využívejte příkaz typu „market“

Mnohdy se stane, že do dobrých obchodů obchodník nenastoupí prostě proto, že chce získat výhodnější cenu o 1, 2, 5 či 10 centů. Použije k tomu tzv. „limit order“ – příkaz s pevně daným limitem ceny. Jenomže pohyb ceny je rychlý a takový příkaz není naplněn. A následně obchodník pozoruje, jak cena akcie vystoupala o několik další bodů. Stojí za to tedy spekulovat na získání „lepší“ nákupní ceny o těch pár centů při očekávání několikabodového zisku ? Nejspíše ne.

Pro takový případ je vhodné spíše použít market příkaz, nejlépe v kombinaci se stop variantou. Stop buy market pro nástup do obchodů typu long (spekulace na vzestup) či stop sell market pro nástup do pozice při obchodech typu short (spekulace na pokles) představují jistou a poměrně spolehlivou metodu nástupu zejména u likvidních titulů.

Pouze u likvidních titulů

Avšak pozor: U akcií či instrumentů, které nemají dostatečně velký zobchodovaný denní objem však není tato strategie nástupu vhodná, neboť cena, za kterou v takových případech můžete nastoupit může být díky hrám tvůrců trhu značně nevýhodná.

Kromě toho, jak vstupovat do obchodů si přečtěte i další informace
o systémech a strategiích obchodování na burze