Jak zlepšovat výsledky obchodování na burze

Zlepšovat výsledky obchodování na burze si přeje každý obchodník, zejména ten začínající. Nejlépe aby to šlo rychle. Tak jednoduché to sice není, ale při dodržení určitých pravidel to nebude trvat tak dlouho.

Sestavte si seznam

Začněte tím, že si stanovte seznam bodů, kterým musíte věnovat v dané chvíli největší pozornost. V případě obchodníka na burze to znamená začít u sebe tak, že seriózně posoudíte všechny své silné i slabé stránky, následně je seřadíte podle důležitosti a poté se zaměříte na postupné zlepšování jednu po druhé.

Většina silně ambiciózních jedinců má tendenci v jednom okamžiku vylepšovat najednou vícero věcí, což však většinou vede k tomu, že nedojde k významnému posunu v žádné z nich.

Vylepšujte jedno po druhém

Jako první je důležité uvědomit si fakt, že takové změny trvají nějakou dobu. Stejně tak, jako si golfista provádějící úder nebo basketbalista házející volný hod vycvičili pro tyto činnosti svou svalovou paměť, tak i obchodník na burze musí vytvořit paměť automatizmů pro obchodování (a případně i v dalších aspektech života). Změna od něčeho, co nefunguje, k čemusi produktivnímu, je tou nejtěžší částí celého procesu. Avšak jakmile si uvědomíte tuto nutnost změny a začnete akceptovat nové procesy a návyky, zvládnete tuto změnu mnohem lépe a rychleji.

V každém případě je nutné si stanovit vždy jeden konkrétní cíl a zaměřit se na něj. Je vhodné věnovat např. jeden celý měsíc identifikaci takového cíle – např. studováním obchodního deníku. Poté zvažte všechna možná řešení daného problému a pokuste se promyslet, jak korespondují s vaší mentalitou či přístupem.

Např. Je problém realizovat ztrátu na předem definované stop hladině ? Pak je nutné jeden měsíc obchodovat s velmi malým množstvím akcií a pracovat na dodržování obchodního systému a realizaci každé stopky. Finanční dopady budou relativně malé, avšak dodržování disciplíny se pořádně vštípí do vaší paměti. Podobně lze postupovat při jakémkoliv problému. Pouze je důležité si uvědomit dvě základní poučky:

  • zaměřit se vždy na jeden konkrétní problém
  • každá změna chce svůj čas

 

Písemný obchodní plán

Dalším bodem, který může téměř každý obchodník vylepšovat, je existence obchodního plánu v písemné podobě. Jednou z nejtěžších věcí je provádět modifikace v obchodním plánu a systému, ke kterému se obchodník dopracoval.

Přesto jsou období , kdy je nutné být při obchodování opatrnější (defenzivní) a naopak jsou období, kdy trhy dovolují být agresivnější. V roce 1999 přinesl agresivní přístup mnohem vyšší zisky, naopak v letech 2000 až 2002 bylo nutné volit spíše defenzivní taktiky. A v roce 2003 bylo možné zvolit opět agresivnější přístup. Je dobré si uvědomit, že v některých obdobích pouze to, že jeden obchodník přežije a druhý ne (ztratí svůj účet) rozlišuje vítěze od poražených.

Proto je dobré, aby váš obchodní plán obsahoval různé obchodní styly a praktiky pro agresivnější či ofenzivnější přístup a naopak také pro přístup defenzivnější. Také je vhodné najít si systém, který umožní stanovení, kterému přístupu v danou chvíli dát přednost.

Někdy defenziva vyhrává

Jistě – zisky a peníze jsou při obchodovány považovány za důležité. Pamatujte si však , že mnohdy je pro jejich zachování nutné zaměřit se i na jiné částí procesu obchodování.

 

Získejte více informací, jak se zlepšit při obchodování na burze