Konzistence je klíčová pro výdělek na burze

Konzistence při dosahování zisků na burze je velmi důležitá. Jak ale dosáhnout pravidelných výsledků obchodování s co nejmenšími výkyvy.

Jedním z obecně akceptovaných pravidel obchodování na finančních trzích je nevyrovnanost při dosahování zisků. Někteří obchodníci budou výborní, někteří budou průměrní a někteří budou spatní.

Ale musí být obchodník schopen akceptovat i velké ztráty, když chce dosahovat velkých zisků? Možná že ano. Avšak pokud by bylo možno si vybrat, pak stejně tak může být chytré pravidelně vydělávat, i když relativně málo. Spíše než čekat, až přijde ta „velká rána“.

Dva příklady přístupu k obchodování

První případ ukazuje obchodníka, který začal s účtem o velikosti 10000 USD. Řekněme, že každý měsíc dosáhl zisku 5% z předchozího měsíčního zůstatku. Pokud takto pokračoval celý rok, dosáhl by na konci roku celkové sumy 17958.56 USD tedy zhodnocení 79.6% za rok. To není špatné uváží-li se zisk pouze 5% měsíčně.

konzist01

Druhý přístup představuje agresivnějšího obchodníka, který s cílem dosáhnout větších zisků akceptuje větší ztráty. Znamená to, že některé měsíce nebudou ziskové – to bude cena za snahu o větší zisky. Při pohledu na níže uvedenou tabulku však lze vidět, že průměrný dosažený výsledek je stejný jako v prvním příkladu: 5% avšak celkové zhodnocení bylo nižší – pouze 75.6%.

konzist02

Celkově tyto dva příklady dokládají, jak je důležité, aby byl obchodník ve svém snažení konzistentní. Ve druhém případě uvedené ziskové měsíce nedokázaly zvrátit poměr, protože bylo k dispozici méně kapitálu z horších měsíců. Je důležité si zapamatovat, že je zapotřebí 100% ziskovosti ke zvrácení původní 50% ztráty. A i když rozdíl mezi těmito dvěma přístupy se může zdát relativně malý, narůstá s přibývajícími léty. Po řekněme pěti letech může rozdíl činit až 20000 USD.

Sledujte své výsledky a pravidelně je vyhodnocujte

Jaké je tedy poučení z tohoto článku ? Znamená to, že má obchodník pracovat s menšími velikostmi pozic, ale více často ? Ne to není odpověď. Snahou by mělo být, aby se každý obchodník zaměřil právě na relativní pravidelnost příjmů a zisků, aby jeho výsledky byly případnou větší volatilitou umocňovány a ne snižovány. Za tímto účelem doporučujeme, aby si každý obchodník průběžně sledoval a analyzoval své výsledky pravidelně každý měsíc.

Přečtěte si i další informace o řízení rizika a správě peněz pro Vaše úspěšné investování