MACD Histogram

MACD histogram je dalším ukazatelem indikátoru MACD. Stejně jako samotná MACD vzniká histogram na základě  rozdílu dvou klouzavých průměrů. Jako základ mu slouží MACD samotná, která zaujímá v tomto případě pozici krátkodobého průměru a její signální křivka, která působí jako dlouhodobý průměr. Výsledek pak není nic jiného než MACD z MACD.

Z důvodů přehlednosti především proto, že většina programů uvádí oba indikátory současně v jednom okně, je tato hodnota zobrazena jako histogram a nikoli jako křivka. MACD histogram ukazuje sílu a směr vývoje indikátoru MACD. Je to takový pokus o pohled dopředu. Změny směru MACD indikátoru se projeví v histogramu vždy nejdříve. Histogram tak zesiluje výpovědní hodnotu MACD a i malé náznaky možných otočení či směru značně zvýrazňuje. Histogram je jakýmsi ohlašovačem požáru či včasným varovným signálem při obchodování.

Použití MACD histogramu

Histogram se používá jako doplňkový prostředek analýzy, aniž by ovšem sám generoval konkrétní obchodní nastavení. Na tato nastavení ovšem upozorňuje, jako např. při křížení středové čáry. V některých ”ohlášeních” kopíruje histogram vlastně pohyb samotné MACD, např. při překřížení MACD s signální křivkou protne histogram středovou čáru ve stejném směru a ve stejný moment. Význam histogramu je ovšem širší.

Především histogram ukazuje svou polohou nad nebo pod středovou čárou, zda MACD indikuje pozitivní či negativní vývoj. Je-li nad svou signální křivkou je histogram pozitivní, je-li pod ní je histogram taktéž negativní. Křížení histogramu se středovou čárou, jako už bylo uvedeno, jsou shodné s křížením MACD a signální křivky.

Funkce histogramu jako včasného varovného signálu je v tom, že při zmenšení rozdílu mezi MACD a signální křivkou histogram již může spadnout k středové čáře, zatímco MACD samotná ještě stoupá. Tím je daná negativní divergence, která má působit pokud ne hned jako obchodní impuls, alespoň jako varovný signál. Při klesající MACD může histogram začít stoupat ke středové čáře, což naznačuje pozitivní divergenci. Taky toto slouží jako signál k možné změně vývoje ceny. Histogram je tudíž schopen umocňovat výpovědní hodnotu MACD, tím že na některé změny upozorňuje dopředu a s jistým předstihem.

Na obrázku č.1 je vidět denní graf Nasdaq Composite Indexu s indikátorem MACD a histogramem. Oba indikátory jsou umístěny v jednom okně. Vzniklá negativní divergence je označena červenou čárou.

MACD Histogram ukazka 1

Na obrázku č. 2 je vidět opačná situace, pozitivní divergence u indexu S&P500, označená zelenou čárou. Tento výsek z grafu je velmi často uváděn v mnoha příspěvcích, tato divergence ohlašovala  březnovou rally roku 2003 a ukončila tříletý pokles na burze.

MACD Histogram ukazka 2