Netradiční přemýšlení úspěšných burzovních obchodníků

Netradiční přemýšlení je častý znak dobrého burzovního obchodníka nebo investora. Zde uvádím pár úvah v souvislosti s myšlenkami uvedenými v knize: „The Education of a Speculator “ (NEW Edition) od legendárního komoditního obchodníka Victora Niederhoffera

Lidský mozek dokáže posoudit mnoho záležitostí. Bohužel, jelikož je lidský, mnohdy posuzuje nezprávně. Např. jestliže budete házet mincí 10x a hlava padne 10x po sobě, jaká je šance, že padne hlava pojedenácté za sebou ? Mnoho tradičně smýšlejících lidí řekne „už přece není možné aby padla po jedenácté hlava“. Avšak netradičně uvažující lidé si uvědomí, že pravděpodobnost toho, že padne znovu hlava je přesně 50:50 , tedy 50%.

Nesprávné obecné – konvenční uvažování je velmi časté při obchodování. Např tyto dvě velmi časté úvahy jsou nesprávné:
1) Co (akcie, resp. její cena) jde nahoru tak musí jít i dolů
2) Co (akcie, resp. její cena) jde dolů musí jít jednou i nahoru

Tyto úvahy vypadají na první pohled správně. Avšak realita dokazuje, že tyto dvě úvahy jsou mnohem častěji nesprávné.

Co roste vzhůru by mohlo eventuelně časem klesnout, ale jestliže cena akcie roste, je tak z určitého důvodu. Možná to není nějaký dobrý důvod, ale důvod to je. To je také zdůvodnění toho, proč je častěji doporučováno obchodování s trendem než proti trendu. To je také důvod, proč je technická analýza doporučována proti fundamentální analýze.

I když totiž má akcie (firma) super fundamenty, cena akcie není dána těmito fundamenty, ta je dána investory. Jako akcionář můžete vydělat peníze pouze, když cena akcie poroste. To že se jedná o „kvalitní a dobrou firmu“ ještě neznamená, že Vaše investice bude mít pěkný zisk. Také cena akcie , která „nemůže už jít dále nahoru, už musí spadnout“ dost často ještě stále stoupá, a to i když např. firma není zisková.

Tradiční myšlení říká – „kupujte dobré firmy“, ale to je myšlení, které bylo do hlavy vtloukáno masám. Spíše by mělo dojít ke změně na myšlení typu “ kupujte akcie u nichž roste jejich hodnota“

Dbejte na to co víte

Cílem této úvahy je dát ke zvážení , zda Vaše obchodní logika uvažování je správná či nikoliv. Tradiční myšlení je dáno mnohdy tím, co si myslí masy. Problémem však může být, že tyto myšlenky mohou kolovat mezi lidmi dlouho poté, co měly svůj smysl a význam. Zatímco situace se mezitím již dávno změnila. Proto si odpovězte na otázku: „Budete zakládat své úvahy na tom co si myslíte, že je pravda nebo na tom o čem víte, že je pravda ?“

Získejte více informací, jak se připravit na úspěšné obchodování na burze