Nezapomeňte na plán při burzovních obchodech

Uvažujete o obchodování na burze, či již obchodujete? Zkuste se zamyslet nad následujícím

Obecně se říká, že ten kdo neví kam jde , nedojde nikam. Stejně to platí i pro obchodování na burze.  Pokud nevíte, čeho chcete dosáhnout, pravděpodobně toho nedosáhnete. Je paradoxní, že toi nejagresivnější investoři  většinou postrádají jakýkoliv plán.

Jakýkoliv obchodní plán by měl obsahovat také finanční cíle, kterých chce obchodník dosáhnout a popis metody jak toho hodlá dosáhnout. Mnoho obchodníků však nemá ani jedno a spíše fungují jako „náhodní střelci“. Jinak řeščeno vstupují do obchodů bez jakéhokoliv solidního plánu a drží pozici tak dlouho , dokud jejich ztráta nepřevýší jejich psychickou odolnost a pak prodávají (nicméně občas také dosáhnou profitu). Nicméně chybějící cíl a způsob jak k němu dospět vedou ke slabé výkonnosti. Naproti tomu chytří obchodníci berou své obchodování jako byznys, jako podnikatelskou aktivitu a podle toho k němu také přistupují.

Nejdříve je nutné si definovat měřitelné cíle, kterých chce obchodník dosáhnout. Jestliže je 50% ročního zisku to, že ho chce daný jedinec dosáhnout, pak musí příslušně připravit svůj plán. Pro takovouto výkonnost není potřeba podstupovat nějaká velká rizika. Jestliže jde o 50% za rok, pak je zapotřebí dosáhnout pouze 4% měsíčně. Takový profit je velmi dobře dosažitelný a také je mnohem snazší jej dosáhnout než najednou celých 50%. Díky orientaci na malé pravidelné zisky není obchodník nucen podstupovat velká rizika v jednotlivých obchodech.

Další související výhodou je, že tímto postupem lze také sledovat výkonnost a případně upravovat obchodní postupy. Jestliže např. obchodník dosáhl během prvních 6ti měsíců roku průměrný profit 5% měsíčně, pak může v dalších měsících zvolit více defenzivní strategii.

Výhodou každého písemného plánu a popsaného systému je dvojí. Za prvé, pokud má obchodník plán, může bez problémů ignorovat všechny informace, které neovlivňují jeho obchodování podle plánu (např nesledovat televizní zpravodajství o burze apod.).  Za druhé, pokud má obchodník plán, může jej podrobovat sledování, analýze a podle toho jej dále vylepšovat. „Náhodnou střelbu“ nelze analyzovat, nelze ji dále vylepšovat.

Do začátků lze zvolit např. tento jednoduchý postup. Definujte si průměrně 5% zisku pro příští 3 měsíce a realizaci alespoň 50% ziskových obchodů. Jakmile těchto výsledků dosáhnete, můžete dále tato jednoduchá základní pravidla plánu vylepšovat

Získejte více informací, jak ziskově obchodovat na burze