Objem je důležitý při obchodování s cennými papíry

Při obchodování s cennými papíry, ale i komoditami je důležité se umět rozhodnout, zda aktuální pohyby cen akcií (futures apod.) zahajují nový trend  či zda se jedná pouze o dočasný pohyb bez většího významu. Existují různé způsoby a pomůcky, které pomáhají v tomto rozhodování. Jedním z nich je obchodovaný objem, který daný pohyb provází.

Při zvažování objemu jako potvrzovacího prvku je důležitou hodnotou velikost celkového obchodovaného množství, který daný pohyb provází. Tuto charakteristiku lze použít v libovolném časovém úseku – ať už na grafech s denní periodou či na intra-day grafech s např. 5ti minutovou periodou.

Jestliže dochází ke zvyšování obchodovaného objemu v daném časovém úseku (např. den po dni) a současně roste i cena, můžeme to interpretovat jako situaci, kdy opravdu stoupá zájem o nákup dané akcie. Jestliže se však cena zvyšuje při malých objemech v porovnání s předchozími periodami, pak se pravděpodobně jedná o nerozhodnost zájemců o koupi dané akcie a směr pohybu nahoru proto může celkem rychle pominout.

Stejné principy můžeme aplikovat na sestupné pohyby ceny. Jestliže vidíme pokles ceny po několik period (např. dnů) za sebou a současně se v těchto obdobích zvyšuje obchodovaný objem, lze to interpretovat jako negativní situaci u dané akcie, kdy se zvyšuje touha danou akcii prodat u stále většího množství obchodníků i při stále klesající ceně (téměř stůj co stůj) – což by mělo vést k dalšímu poklesu ceny. Snižování ceny při malém obchodovaném objemu lze zhodnotit tak, že i když cena klesá, obchodníci nemají zájem akcie prodávat (věří že cena poroste).

Příklad významu objemů při obchodování s cennými papíry

Nyní je uveden příklad z nedávné minulosti u akcie QQQ. V oblasti 1 lze vidět 3 po sobě jdoucí poklesy provázené silným objemem. S tím souvisí i následný další pokles v ceně, který pokračoval celý další měsíc.

V oblasti č. 2 je vidět otočení, potvrzené třemi enormně silnými dny posouvající cenu stále výše a výše.

V oblasti č. 3 je vidět třídenní pokles, který však byl doprovázen relativně malými objemy a tudíž nevedl k dalšímu poklesu v ceně – jednalo se pouze o dočasnou korekci v trendu nahoru

objem_obchodovani_s_cennymi_papiry_qqq1121

Vždy proto sledujte, jaké objemy doprovázejí sledované pohyby ceny. Je to jedna z jednoduchých možností, jak si pomoci se rozhodnout, zda nakoupit či prodat.

Přečtěte si další zajímavé informace o technické analýze a obchodování na burze