Ochranné stop-loss příkazy jsou důležité pro úspěch na burze

Ochranné stop-loss příkazy. Někteří z traderů o nich již slyšeli, někteří možná ne. Rozhodně by však o nich měli vědět všichni, neboť tyto příkazy jsou základním kamenem pro trading. Respektování ochranných stop-loss příkazů je povinností každého tradera, z této povinnosti neexistují výjimky.

Je všeobecně známo, že mnoho začátečníků v oblasti tradingu o nich příliš mnoho neví, resp. neví, že je má používat. Velkým problém (a to se už týká všech tradeů) je poctivé dodržování těchto stop příkazů. Je všeobecně známé , že nedodržování disciplíny ve věci ochranných stop-loss příkazů vede velmi často k velkým ztrátám při tradování a mnohdy až ke kompletní likvidaci konta tradera.

Co to je stop-loss příkaz

Takže nejdříve úplný základ. Co to vlastně ochranný stop-loss je? Je to hranice. přes kterou již trader nechce mít větší ztrátu. Tedy jakmile vstoupí trader do obchodu, ihned si nastaví buď fyzicky (zadá brokerovi stop příkaz) nebo mentálně (zafixuje si do své paměti) hranici ochranného stop-loss (cenovou hranici daného obchodního instrumentu – akcie, futures atd.) příkazu, při kterém svou obchodní pozici okamžitě uzavře a tím limituje svou ztrátu.

Pravidla pro používání ochranných stop loss příkazů

Mezi základní základní pravidla úspěšných traderů platí:

  • VŽDY při každém obchodu mějte nastavenu hranici ochranného stop-loss příkazu

Nastavování ochranného stop-loss příkazu by mělo u správného tradera fungovat jako pud či reflex v okamžiku, kdy zahajuje obchod. Nastavení by mělo podléhat přísným pravidlům dle obchodího plánu tradera. Výše maximální akceptovatelné ztráty by měla vycházet ze způsobu obchodování (swing, daytrading, scalping), velikosti účtu a transakce (% z celkového objemu transace či celkových finančních prostředků na účtě).

Samozřejmě, že ochranná hranice nemusí být vždy na této maximální hranici, ale raději někde na menší ztrátě. 🙂

  • VŽDY ji respektujte a při jejím dosažení pozici nekompromisně uzavřete

Nikdy nepřemýšlejte,zda skutečně pozici uzavřít či nikoliv při dosažení ochranné stop-loss hranice. VŽDY ji uzavřete. Musí jít o mechanický proces, který musí převážit nad Vašimi emocemi. Je přeci lepší menší ztráta, kterou přebijete následnými zisky, než gigantická ztráta, která Vás vymaže z celého tradingu. Pro ty, kteří mají problém se zvládáním svých emocí mám doporučení – zadávejte u svého brokera stop loss příkaz natvrdo ihned, jakmile otevřete pozici : buď stop sell market pro long pozici nebo stop buy market pro short pozici.

  • NIKDY nezměkčujte hranici svého ochranného stop-loss příkazu

Jakmile jednou hranici svého ochranného stop příkazu nastavíte, nikdy ji nezměkčujte. Pamatujte, že hranici jste nastavili podle podmínek svého obchodího systému a plánu a její změkčení by mělo za následek výrazně horší výsledky.

 

Pár doporučení pro stop loss příkazy

Několik dalších doporučení pro nastavování a používání ochranných stop-loss hranic a příkazů:

  • Obchodujte podle svého trading plánu, který popisuje Váš trading systém. V něm si nadefinujte akceptovatelnou výši ztráty. Podle této upravte případně počet kusů , které můžete v jednom obchodě realizovat
  • Napište si upozornění a přilepte jej na svůj monitor , aby jste je vždy viděli. Slogan typu „Max. stop 25 centů“, nebo „Zavři když dosáhněš stop“ napsaný velkým písmem a přilepený na Váš monitor uvidíte každý den, každý okamžik, a budou se Vám neustále vrývat do paměti.
  • Pokud se Váš obchod vyvíjí dle Vaši předpokladů. můžete posouvat Váš stop-loss příkaz (hranici) tak, aby se hranice ztráty zmenšovala (tzv. trailing stop). Např. pokud jste v long pozizi a Vás instrument se posunul např o 0,50 USD nahoru , můžete posunout i Váš stop-loss příkaz o 0,50 USD nahoru od původní hranice.

 

Na závěr tedy ještě jednou základní heslo každého úspěšného tradera:

VŽDY STOP-LOSS BEZ VÝJIMKY

Přečtěte si i další informace pro Vaše úspěšné investování