Online obchodování na burze – Lze si tím vydělávat?

profit_imageDotaz: „ Už jsem unavený tím krysím závodem v zaměstnání a rád bych jej opustil. Jsem investorem již 13 let a aktivně obchoduji už 4 roky. Pravidelně studuji trhy a mám pocit, že bych dokázal dobře fungovat jako obchodník na plný úvazek.

Můj hlavní typ obchodování je swing trading, i když jsem již zkusil i daytrading (ten mi však nevyhovuje)

Můžete mi prosím odpovědět na dotaz, jaké je množství lidí, kteří se úspěšně živí obchodováním na plný úvazek poté co strávili nejdříve nějaký čas obchodováním při svém zaměstnání ? Je to sen nebo je to realizovatelné ? Již jsem absolvoval řadu seminářů i placených služeb v minulosti.

Díky za odpověď,

Tomáš“

Tomášova otázka je velmi důležitá a  velmi podobnou otázku si lidé kladou také např. při odchodu do penze, při zahajování nového podnikání nebo právě při přechodu na online obchodování na plný úvazek. Schopnost uživit se obchodováním na burze závisí na řadě faktorů a může být přirovnáváno ke scénáři, kdy hodlá jednotlivec opustit dosavadní zaměstnání  s cílem většího výdělku jinde, větší časové svobody při jiné práci nebo kvůli jinému důvodu, který je pro něj důležitý. Díváme-li se na situaci permanentní možnosti nezaměstnanosti či krachu firmy, je jenom dobře věnovat se také přemýšlení o alternativní budoucnosti.

Jestliže hodláte změnit Vaši současnou situaci , je nutné zvážit a naplánovat situaci, kdy musíte nahradit svůj dosavadní příjem, který ztratíte. Pokud vyděláváte 30 až 60 tisíc korun měsíčně, co je nahradí ? Je tady několik různých faktorů, které je nutné v této souvislosti zvážit.

  • S jakým základním kapitálem budete začínat ? Většina začínajících obchodníků je velmi silně podkapitalizovaná, což znamená, že nemají příliš velké šance zůstat příliš dlouho v tomto druhu byznysu. Je to proto, že mají málo financí a tudíž musí investovat příliš velký podíl finan cí do jednoho obchodu. V knize Market Wizards, jeden úspěšný a zkušený obchodník hovoří o tom, že ideální risk na jednu pozici v portfoliu je 2,2%. Tzn., že v případě pokud investujete 10% svého kapitálu do jednoho obchodu, neměli by jste realizovat větší ztrátu než 22%. Příliš mnoho podkapitalizovaných obchodníků riskuje velmi velkou hodnotu na jednu pozici a pak končí většinou díky jedné veliké ztrátě.
  • Jakou roční návratnost můžete realisticky očekávat ? Buďte raději konzervativní při volbě procentuálního výnosu, kterého dosáhnete. Jesltiže např. očekáváte výnos zhruba 10% ročně, pak potřebujete kapitál ve výši alespoň 3.600.000 Kč pro zajištění příjmu ve výši 30tisíc korun měsíčně. Pokud očekáváte 20% návratnost, pak Vás finanční kapitál musí být 1.800.000 Kč.
  • Zvažte možnosti obchodovat na společnost (sro, as) Bývá často mnohem atraktivnější provádět obchodování za účelem výdělku na společnost a to zejména z důvodů daňových a nákladových.
  • Snižte své životní náklady na minimum. Čím méně peněz budete potřebovat do začátku vydělat, tím větší klid budete mít v prvních letech obchodování.

 

Na závěr je dobré říci, že je možná lepší ponechat si současný hlavní zdroj příjmů a při tom obchodovat až do doby,  dokud se příjmy z obchodování nepřiblíží požadované hranici měsíčních příjmů. Je možno velmi dobře obchodovat s přípravou po uzavření trhů, tzn. doma po práci provádět analýzu a přípravu k obchodům pro další dny či týdny. Příprava a poctivé vzdělávání (které je nezbytné nejen v začátcích, ale prakticky po celou dobu obchodnického života) je také nedílnou součástí celého byznysu a značně ulehčuje nejenom vstup , ale pak také dlouhodobé působení na burze.