Parabolic SAR – indikátor v technické analýze

Indikátor SAR udává tzv „Stop and Reversal“ (SAR) signály (česky zastavení a otočení). Jestliže indikátor protne cenový graf (z pozice pod cenou do pozice nad cenou či naopak), pak je tím dán signál otočení směru.

Verse Parabolic Price/Time je modifikovaná varianta Parabolic SAR. Vyznačuje se tím, že se kreslí jako přímka a protíná hodnoty ceny v grafu. Klasický Parabolic SAR pouze zobrazuje tečky pod nebo nad hodnotou ceny.

Použití indikátoru parabolic SAR

Parabolic SAR má využití během trendových postupů. Používá se zejména k zajišťování a určování stop-úrovní pro danou aktuální pozici. Jestliže jste v long pozici, tak hodnota SAR pod aktuální cenou ukazuje Vaši stop pozici, při jejímž dosažení (tzn. cena protne SAR dolů) long pozici uzavřete. Pro short pozice platí adekvátní instrukce v opačném směru.

Správný postup a využití obchodních signálů je zhruba následující:

Zjistěte zda je nastaven určitý trend pomocí trendových indikátorů (tzn. nepoužívejte SAR během doby , kdy jde akcie v trading range, počkejte si, až dojde k prolomení a nastolení trendu nahoru nebo dolů)

Jakmile máte nastaven trend , můžete SAR použít pro obchodní signál pro vstup v tomto duchu (avšak pozor , SAR je primárně určen pro identifikaci stop úrovní a tedy výstupních signálů a proto pro vstup tento signál kombinujte s dalšími indikátory):

  • Jestliže cena protne SAR zdola nahoru, jděte do long (jestliže jste indikovali trend nahoru)
  • Jestliže cena protne SAR shora dolů, jděte do short (jestliže jste indikovali trend dolů)

Jakmile máte nastaven trend , a nastoupili jste do obchodu v daném trendu, použití SAR pro výstup je jednoduché:

  • Jestliže jste v short pozici a cena protne SAR zdola nahoru, ukončete obchod
  • Jestliže jste v long pozici a cena protne SAR shora dolů, ukončete obchod

Parametry indikátoru

Výpočet indikátoru v různých programech pro zobrazování grafů požaduje tyto základní dva parametry „af“ (acceleration factor, nebo také step), dále „n“ (nebo maximal step). Existuje i modifikace se třetím parametrem „k“ tzv. maximální horní mez.

Pro Parabolic Price/Time se jako základní hodnoty se používá: af=0.02,n=0.02,k=1
Pro Parabolic SAR byly jeho autorem doporučeny hodnoty: af=0.02, n=0.20
Volbu hodnot je však možno provést zcela volně.

Čím větší hodnotu prvního parametru („Step“) použijete, tím větší citlivost bude mít SAR na změnu ceny. Parametr „Maximum step“ kontroluje úpravu hodnoty SARu Čím nižší hodnota je nastavena, tím vzdálenější bude posouvací-stop-úroveň od ceny.

Tip:
SAR lze využít u strategie být vždy IN (tedy vždy být v pozici). Neboť jakmile dostanete signál prodeje long, můžete jít do short a naopak.

Příklad:

msft_parabolic_sar

 

Nezapomeňte si přečíst i další stránky o obchodování na burze