Paretovo pravidlo – Princip

Jeden z nejčastějších e-mailů, které dostávám od Vás, investorů a obchodníků s akciemi, je dotaz jak psychologicky zvládnout ztrátové obchody. Tyto dotazy přicházejí zformulovány mnoha způsoby, ale typická odpověď je stejná.

Základem Paretova principu je poměr 80 ku 20

Faktická neboli standardní odpovědí se zabývá téma, které se nazývá Pareto Princip čili Paretovo pravidlo. Tento princip také můžete znát pod běžnějším názvem ’80/20 pravidlo‘. Pro obchodníky to jednoduše znamená, že 80% vašich zisků je vytvořeno 20% ze všech vašich obchodů.

Níže se na vysvětlení principu podíváme a také na to, jak se dá aplikovat např. na ukázkové Multi-Cap Growth Portfolio, což je ještě důležitější. Doufám, že vysvětlení Pareto Principu, využívající skutečných živých příkladů vám jasně vysvětlí, proč je důležité nenechat se paralyzovat po něčem, co vypadá jako trochu příliš mnoho špatných obchodů.

Výnosy z akcií, tak jako mnoho jiných dat, můžou být rozloženy podle křivky připomínající zvon. Bez pronikání do hodin statistiky to jen znamená, že máte velmi málo skutečně velkých ziskových obchodů, přiměřené množství dobrých obchodů a většina vašich ziskových obchodů s akciemi bude průměrná.

Paretovo pravidlo v praxi na burze

To samé platí pro ztrátové obchody, ale abych ilustroval naše dnešní téma, budu se zaměřovat pouze na ziskové obchody pro Multi-Cap Portfolio. Na grafu níže jsem nakreslil počet ziskových obchodů proti jejich korespondujícím procentuálním ziskům. Z 96 ziskových obchodů uzavřených od začátku 2003 do konce 2004 naprostá většina skončila pod dvaceti procenty. Nejčastější výsledek bylo méně než pět procent zisku! Prostudujte si rozložení grafu vítězných obchodů níže.

Multi-Cap Growth Portfoli % Return vs. Frequency of % Return

pareto_obr01

Takže jak je to možné, že Multi-Cap Portfolio je za poslední dva roky 55 o procent výše? Paretovo pravidlo a  princip! Ne každý obchod byl velké vítězství, ale bylo dost velkých ziskových obchodů a dost dobrých obchodů, abych zajistil velmi pěkný zisk z portfolia.

Takže platí „80/20 pravidlo“ pro tento typ portfolia? Podívejme se na to. Pro tento výpočet nepoužijeme otevřené pozice – pouze uzavřené obchody. Jak jsem se zmínil, měl jsem 96 ziskových obchodů, ještě jsem měl 58 ztrátových obchodů, celkově 154 uzavřených transakcí (zřejmě ziskové obchody byly větší než ztrátové). Za předpokladu, že jsme začínali se $100,000 účtem, součet všech těchto uzavřených transakcí by nám dal zisk $54,886.20, nebo stav na účtu $154,886.20 . Pokud bereme v úvahu těch 96 uzavřených ziskových obchodů, ptáme se, jak mnoho z $54,886.20 zisku bylo vytvořeno nejúspěšnějšími 20% z nich (neboli nejúspěšnějšími 31 obchody)? Těchto 20% nejlepších obchodů vyneslo $56,212.49 zisku – více než 100% celkového zisku! V našem případě to není jen 80/20 pravidlo; je to 100/20 pravidlo, kde 100% našeho velkého zisku přineslo pouze 20% našich obchodů. Toto je síla Paretova Principu.

I když výsledky v příkladu byly 100/20, raději bych doporučil 80/20 jako měřítko, ale čísla zde nejsou tak důležitá. Záměrem článku je jednoduše ilustrovat, že není rozumné očekávat, že každý obchod bude skvělý, nebo že musí být skvělý. Jestliže nastavíte své očekávání podle toho vyhnete se ztrátě vaší obchodní sebedůvěry a získáte výborné výsledky.

Pamatujte, že stále můžete vydělat obchodováním spoustu peněz, i když se vám zdá, že často proděláváte. I velmi dobří obchodníci mají pouze hrstku velkých výher v kterémkoliv daném roce. Mějte to na mysli příště, až o sobě začnete pochybovat.

Přečtěte si i další zajímavé informace o tom, jak obchodovat na burze