Perfekcionismus při obchodování

Perfekcionismus může některým lidem pomoci uspět v řadě povolání, avšak při obchodování na burze může být fatální. Nevede totiž ani k větší úspěšnosti ani k většímu klidu.

Svazuje Vám ruce

Perfekcionismus v podstatě znamená zaměření se na vlastní chyby a může zcela zničit vaše potěšení a radost z obchodování. Zaměření se na chyby vyčerpává Vaši energii. Celkově může vést až k situacím paniky před vstupem do obchodu. Soustředění se na to být při obchodování perfektní se většinou přenáší z běžného života, ze snahy po dokonalosti. Přináší však do obchodování takový tlak na osobnost obchodníka, že to silně omezuje jeho schopnosti dobře obchodovat.

Perfekcionisté mají přesvědčení, že být dokonalý je vyžadováno okolím. Je však důležité si uvědomit, že spokojenost jednotlivce tkví v akceptaci sebe samého. Perfekcionismus s sebou přináší největší problém do obchodování a tím je strach ze ztrát a chyb. Při obchodování všichni mají i ztrátové obchody a pokud budete mít přístup perfekcionisty, budou Vás tyto chyby velice trápit. A přitom obchodování není možné provádět bez ztrátových obchodů – nikdo nedělá pouze ziskové obchody. Každý ztrátový obchod bude ničit perfekcionistovo myšlení .

Malé krůčky pro ovládnutí perfekcionismu

Proto např lze doporučit následující strategii pro nástup do obchodů pro obchodníky s perfekcionistickým myšlením. Vstupte do pozice s polovičním množstvím akcií, jakmile najdete příležitost, která má potenciál zisk 3x větší než případný risk ztráty. Zbylou polovinu proveďte až nastane ta „perfektní“ situace. Výstup provádějte tzv. market příkazem, neboť tendence chytat lepší (perfektnější) cenu pomocí limit příkazu vede většinou k propásnutí příležitosti.

Získejte více informací, jak ovládat své emoce při obchodování na burze