Pivot points – pivoty na grafech

Pivoty (pivot points) jsou relativně málo popisovanou záležitostí v literatuře. Představují však jednu z dalších a zajímavých možností pro technickou analýzu.

Technika pivotů spočívá ve výpočtu hodnot cen , které v rámci intraday tradingu představují úrovně supportu a rezistence. Tradeři, kteří principy pivotů používají, očekávají, že se cena bude pohybovat v rámci těchto cenových úrovní.Tyto hodnoty jsou často používány tzv. floor tradery a market makery, takže je dobré tyto hodnoty pro obchodování znát.

Ukázka Pivot points na intradenním grafu SPY

Pivot_Points_trading_ukazka

 

Hlavní (central) pivot point (CPP) je vyrovnaná střední hodnota , okolo které se očekává pohyb dané akcie (cenného papíru, futures…). Výpočet CPP pro další den je jednoduchý průměr hodnot High, Low, Close. Jakmile dojde k překonání supportu či rezistence definované pivoty, dochází k posunu hodnoty, a protože jsou tyto úrovně celkem známé , může dojít k přísunu nových traderů do akce a cena může výrazně poskočit (může dojít ke zvýšení nákupního či prodejního tlaku).

Vlastní výpočty se definují takto:

C[1] .. včerejší CLOSE
H[1] .. včerejší HIGH
L[1] .. včerejší LOW

Central pivot point P = (H[1] + L[1] + C[1]) / 3

První resistance R1 = (2*P) – L[1]

První support S1 = (2*P) – H[1]

Druhá resistance R2 = P + (R1 – S1)

Druhý support S2 = P – (R1 – S1)

Existuje ještě několik modifikací výpočtů pivotů, které používají např. ještě hodnotu OPEN dnešního dne apod. Každý zájemce si může zvolit, kterou použije, pro mé použití však tyto základní vzorce vyhovují a celkem podle mých zkušeností fungují.

Trading strategie a pivoty

Pokud nedochází k nejakým speciálním aktivitám, trading v daném dni většinou zůstává mezi prvním supportem a první rezistencí. Při proražení některé z těchto hodnot, vstupují do hry druhé úrovně.

Pokud dochází k proražení některé z těchto hodnot, další hráči vstupují na trh a často používají původní support jako novou rezistenci a naopak.

Často jsou také tyto hodnoty používány pro definování stop příkazů (stop-loss). Jelikož se předpokládá, že o tom vědí i market makeři, kteří se snaží tyto stop loss příkazy „odstřelit“, každý trader používá ještě nějakou z dolňujících technik pro zajištění bezpečnosti svého stop-loss příkazu (posunutí ve spreadu, atd.).

Jako každý technický indikátor, i pivoty jsou pouze doplňujícím indikátorem a proto je nepoužívejte samostatně. Jednou z jejich silných hodnot je to, že se dá předpokládat, že o nich vědí i market makeři a floor-tradeři (a to jsou často naši protivníci).

Kromě definování stop-loss úrovní, je dobré použit pivoty jako pomůcku pro vstupy/výstupy day-tradů, zejména zabránění vstupů do chybných/falešných prolomení supportu a rezistence , případně zabránění vstupů do tradů s malým potenciálem.