Připravte se na obchodování na burze

Pokud se hodláte stát dobrým obchodníkem, měli by jste mít několik pevných zásad „vítězů v tradingu“. Připravte se na obchodování na burze a nastudujte si tyto zásady.

Zde jsou některé uvedeny, zkontrolujte si to společně s tímto textem:

Vaše obchodní cíle jsou jasné a plně věříte, že jich dosáhnete.

Jestliže budete mít víru ve své schopnosti, zvyšujete své šance. Aby jste však dosáhli takové jistoty, musíte mít dobře otestovaný plán a musí Vám být jasno, jak budete podle plánu postupovat pro dosažení Vaších cílů. Čím konkrétnější představu o naplňování plánu budete mít, tím jsou Vaše šance větší.

Takže další důležitý bod je mít plán.

Bez plánu budou Vaše výsledky všelijaké. Napište si svůj plán

Každý den před zahájením obchodování mějte připravenou strategii pro daný den.

Jestliže nebudete mít jasno, co v daném dni přesně hodláte dělat, zaměňujete proaktivní přístup za reaktivní. A čím více budete upadat do reaktivního způsobu myšlení, tím spíše budete nastupovat do obchodů příliš pozdě, kdy už trh bude mít většinu svého pohybu za sebou a Váš risk pro daný obchod bude neobyčejně velký.

Pravidelně monitorujte své výsledky obchodování.

Stejně jako pilot letadla musí neustále korigovat kurs neboť jej různé vzdušné proudy mohou odchylovat od původního směru, i Vy musíte být neustále ve střehu a být připraveni upravovat směr Vašeho postupu k cíli. Pravidelným vyhodnocováním budete včas informování, pokud se se svými výsledky dostanete „mimo kurs“, mimo svá pravidla, a můžete včas přijmout opatření k nápravě.

Rychle se zbavujte negativních emocí, které by mohly ovlivňovat Vaše obchodování.

Když proděláváte, musíte se z těchto zkušeností poučit a poté je nechat za Vámi. Nemůžete dlouho meditovat nad ztrátovým obchodem, jakmile je ukončen. Musíte se plně koncentrovat na další možný obchod. Čas na vyhodnocení svých obchodů si udělejte až poté, když zavřou trhy.

Během obchodování se koncentrujte výhradně na obchodování a nezabývejte se nějakými dalšími činnostmi.

I když to může být složité, je nutné být plně koncentrován na trh. Jestliže se tomu nemůžete věnovat celou dobu od otevření do uzavření trhů, pak si musíte přesně vymezit hodiny, kdy se plně (a bez přerušování) věnujete trhu a kdy se věnujete jiným povinnostem.

 

Získejte více informací, jak se připravit na úspěšné obchodování na burze