Psychologická analýza investorů

Psychologická analýza zkoumá, co vede investory k rozhodnutím nakupovat nebo prodávat. Předmětem analýzy je tedy člověk – investor  a veškeré faktory, které ovlivňují jeho počínání. Základem psychologické analýzy je psychologie davu

Dav můžeme charakterizovat jako kolektivní duši, tedy skupinu investorů, kteří se chovají jinak než jednotlivec. V tom smyslu jde o davovou psychózu, tedy jednání kolektivu na základě podvědomí, citů a pudů, kde je rozum jednotlivce zatlačený do pozadí. Dav koná reflexivně, podléhá sugesci, iluzím, pocitu bezpečnosti, neomylnosti a autority. Jestliže investor podlehne davu, ztrácí své individuální intelektuální schopnosti. Jen silné osobnosti, které se řídí vlastním rozumem a dokonale ovládají svoji psychiku mohou být nadprůměrně a dlouhodobě úspěšné. Na principech psychologie davu vzniklo mnoho investičních strategií. Skoro všechny rozdělují účastníky trhu na většinu, která jedná jako dav a menšinu, která koná racionálně a dokáže na trzích profitovat.

Podle Kynesee je psychologie určujícím faktorem pouze z krátkodobého hlediska. Většina investorů se řídí emocemi a proto podlehne davu a stává se jeho součástí. Menšina však dokáže využít psychologii davu ve svůj prospěch. To má za následek vznik spekulace, při které část této menšiny záměrně zneužívá psychologii davu, což je podle Keynesa škodlivé.

Podle Drasnara v psychologii investora dominují dvě vlastnosti: chamtivost a strach. Chamtivost vede k nárůstu kurzů na trhu a zisku investorů až do okamžiku, dokud se nezačnou bát o své zisky. Strach potom přeroste do paniky, vzniká davová psychóza a začne se velký výprodej, který způsobuje pokles cen. Úspěšný investor je tedy takový, který ovládá svou chamtivost a strach, má dobré nervy a dokáže držet pod kontrolou svoje zisky i ztráty. Vždy sleduje chování davu a tomu přizpůsobuje i svá rozhodnutí.

Nejznámější strategií v psychologické analýze je Kostolányho investiční strategie. Její autor je známý burzián André Kostolány, který aktivně přežil na světových burzách téměř 70 let svého života. Kostolány rozdělil účastníky trhu na dvě skupiny:

1. Hráči- „roztřesené ruce“ tvoří většinu (90%). Ovládá je iluze bezpracného a rychlého zisku. Chovají se v souladu s teorií davu. Nakupují, když ostatní nakupují a prodávají, když ostatní prodávají.

2. Spekulanti- „pevné ruce“, tvoří menšinu (asi 10%). Řídí se vlastním rozumem, jsou trpěliví, mají peníze i štěstí a dokážou vzdorovat davu. Chovají se jako investoři s jedinečnými vlastnostmi. Dvě třetiny času dokážou „plavat proti proudu“, tj. nakupovat, když ostatní prodávají a prodávat, když masy kupují.

Podle Kostolányho filozofie se při růstu cen a objemů akcie přesouvají z pevných rukou do roztřesených. Když roztřesené ruce drží většinu akcií hovoříme o tzv. přeprodaném trhu. Přeprodaný trh je velmi nebezpečný- při vysokých cenách se ztrácí zájem o další nákup. V důsledku negativní informace vzniká na trhu panika a hráči v strachu ze ztrát začínají hromadně prodávat. Tento stav charakterizují klesající ceny při současném růstu objemu. Při klesajících cenách se akcie kumulují v pevných rukách. Když nakonec pevné ruce drží většinu akcií, hovoříme o vyprodaném trhu.

Z hlediska této analýzy mohou nastat na trhu ještě dvě situace. Pro obě jsou typické nízké objemy.
•    Za prvé: pokles cen při nízkých objemech (nezájem o nákup) znamená, že spekulanti očekávají další pokles cen a proto vyčkávají na ještě nižší ceny.
•    Za druhé: růst cen při nízkých objemech (též nezájem o nákup, ale ze strany hráčů) znamená, že mezi hráči převládá pesimismus anebo nedostatek peněz.

Kostolány ve své teorii zformuloval i jednotlivé fáze burzovního vývoje a načrtl schéma, podle kterého by měli spekulanti nakupovat a prodávat. Zjednodušeně jde o nákupy za nízké ceny před dosáhnutím minima a taktéž při nárůstu po odražení z minima. Potom následuje vyčkávací fáze a po nárůstu postupný prodej. Prodejní fáze končí při poklesu, kdy opět přechází do vyčkávání a posléze do nákupní fáze.Signály pro nákup a prodej dokáže podle Kostolányho rozeznávat a  určit jen úzká skupina investorů a jen oni díky svým jedinečným vlastnostem vědí, kdy nastává správná fáze, které jim přináší nadměrné zisky.

Opusťte text „Psychologická analýza“ a získejte další informace, jak obchodovat na burze