Relativní síla akcií a sektorů pro burzovní strategie

Porovnávání relativní síly (či naopak slabosti) dané akcie je jedním z často používaných pomůcek při tradingu. Relativní síla akcií je sledována při úvahách o obchodech ve směru nahoru (long) , relativní slabost naopak při úvahách o obchodech směrem dolů (short).

Nezaměňovat s indikátorem RSI

Relativní síla/slabost nezaměňujte s indikátorem RSI. Relativní silou rozumíme porovnávání aktuální síly či slabosti akcie v daném momentu vůči celkovému trhu, či případně sektoru , do kterého akcie patří. Toto porovnávání lze dělat v jakémkoliv časovém rozmezí, ale potom pouze v tomto rozmezí je také platné. Tedy hovoříme li např. o relativní síle či slabosti na 5ti minutových grafech, jde o dobrý signál pro daytrading, ale již ne pro několikadenní swing-trading.

Řekněme, že nás bude zajímat právě 5ti minutový graf. Když říkáme, že 5ti minutový graf dané akcie je silnější, znamená to, že formace vytvářené na tomto grafu indikují větší sílu (pravděpodobnost) pro případný long obchod. Např.u candlestick grafů jsou červené (down) candlesticky kratší než na porovnávaném grafu trhu (či sektoru). Nebo se akcie drží v horní polovině denního rozmezí, zatímco celý trh či sektor nikoliv. Nebo akcie se stále drží na svém supportu zatímco trh či sektor je již pod supportem. A nebo ještě zajímavější je např. když akcie dělá nová denní maxima (new highs) zatímco trh ani sektor nikoliv.

Příklad intra-denní relativní síly akcií

Uveďme si zde příklad. Je to 5ti minutový graf ESRX.Relativní síla začala být zřejmá mezi 9:50 až 11:00 (EST). Červená linka je 20period MA a na Nasdaqu černá linka je 200period MA.

esrx

Povšimněte si místa, kde začínají šipky. Zatímco Nasdaq začíná sestupovat dolů, ESRX se pouze konsoliduje na hranici a vytváří si support. Zatímco během následujících minut Nasdaq udělal své nové denní low, ESRX zůstává stále na svém supportu. Okolo 10:30, což je doba, kdy dochází k intra-denní obratům v trendu, i když byl tento obrat u Nasdaqu pouze malý, přesto vyvolal odpovídající pohyb i u ESRX. A jakmile Nasdaq prolamuje své high of day (okolo 11:10), ESRX prudce vystřeluje nahoru a udělá více než 1 bodový skok během 10ti minut zatímco Nasdaq se zvedl pouze o něco málo nad 10 bodů.

Příklad relativní síly akcií v delším horizontu

Dalším příkladem může být akcie PPH, což je HOLDR reprezentující farmaceutický sektor (DRG). Porovnáním denních grafů ze dne 29.8.2002 vidíte, že zatímco celkově šly trhy dolů a prolamovaly své supporty, PPH (pharma sektor) se dobře drží na své supportní hranici.

pph_3m

Proto by se dal PPH považovat za vhodného kandidáta pro případný long obchod. Podívejte se jak se situace vyvinula za další dva dny.

pph_6m

Zatímco DowJones index vyjadřoval spíše slabost, PPH se stále držela svého supportu ba trochu i rostla. Potvrzuje to tudíž úvahu o vhodnosti této akcie pro případný long obchod.

 

 

Přečtěte si i další informace o strategiích pro Vaše úspěšné obchody na burze