Risk reward ratio – řízení rizika při obchodování na burze

Risk reward ratio (RRR) neboli poměr mezi rizikem (ztrátou) a výnosem je velmi důležitým burzovním ukazatelem. Každý obchodník by si měl určit výnosnost svých obchodů jako součást vlastní obchodní strategie. Tato jednoduchá formulka je v podstatě zásadním tajemstvím k zisku a pomůže vám v rámci pravděpodobnosti vyhrávat.

Rentabilita je jedním z klíčových pojmů pří správném řízení rizika. A risk management je klíčem k obchodování se ziskem. I když budete mít ten dar vybírat ty nejlepší příležitosti, bez správného řízení rizika přijdete zbytečně o  spoustu peněz.

Jak určit RRR

Výpočet správné hodnoty RRR je jednoduchý:

Zisk (výnos) u každého obchodu musí být minimálně třikrát větší než riziko (ztráta).

Jednoduše, pokud očekáváte, že u obchodu vyděláte 3$ na každé akcii, nemůžete riskovat ztrátu více než dolar za kus. Tenhle zaručený tip vypadá snadně, ale i přesto hodně obchodníků tohle pravidlo opakovaně porušuje a následně toho lituje.

Nebojte se zamítnout obchodní příležitost, pokud poměr mezi výnosem a ztrátou není dostatečně velký – i přesto, že vypadá skvěle.Věřte, že bude spousta dalších příležitostí, každý den lze na trhu najít obchody, u kterých bude výnosnost vyšší.

Pokud začnete obchodovat s potenciálním výnosem třikrát (nebo vícekrát) vyšším, než je možná ztráta, odměnou vám budou stabilní výsledky a pravidelný příjem. Později, až nasbíráte dostatek zkušeností se skutečnými obchody, můžete poměr upravit tak, aby vám lépe vyhovoval. Měli byste už mít shromážděno dost informací a dat, na základě kterých se můžete dobře rozhodnout.

Zkontrolovat, zda máte správně nastavený poměr u každé obchodní příležitosti, je jednoduché. Nejlépe, když si na to vytvoříte tabulku s automatickými vzorci.

tabulka pro jednoduché řízení rizika při obchodování na burze
Kontrolujte RRR i v průběhu jednotlivých obchodů

V předchozím odstavci jsem popsal, jak spočítat a použít RRR, když si připravujete obchod. To by ale rozhodně neměl být poslední moment, kdy hlídáte správný poměr mezi ziskem a ztrátou. Ideální poměr musíte zachovávat i v průběhu obchodu a kontrolovat stop-loss úroveň i výši očekávaného zisku až do uzavření obchodu kontinuálně.

RRR se používá při určování nové úrovně stop-loss. Vždycky je dobré mít poměr lepší než 1:1, protože pozice se vyvíjí a vy chcete vždycky určit nejlepší limity v danou chvíli.
Jak se obchod blíží ke konci, k vaší cílové hodnotě, nastavujte riziko (povolenou ztrátu) menší a menší.

A jedna rada na závěr: Nezapomeňte si kontrolovat RRR vždy nejenom před obchodem, ale i v průběhu dne jako součást obchodnické rutiny.

Přečtěte si i další články o řízení rizika při burzovních obchodech.