Riziko při burzovních obchodech

Téměř každý člověk, který přichází obchodovat na finančních trzích, přistupuje k této aktivitě s očekáváními, která bývají značně nerealistická. Každý takový se v počátcích domnívá, že peníze zde vydělá snadno a že jich vydělá mnoho. Zcela opomíjí riziko.

Mnozí očekávají, že nebudou vystaveni žádnému riziku, jež by vedlo ke ztrátě většího množství jejich peněz. Jakmile však „trader-začátečník“ provede první reálné obchody, pocítí zpravidla velmi brzy tíhu reality, totiž, že každý jednotlivý obchod přináší riziko ztráty. Svou každodenní činností trader podstupuje automaticky rizika, která průměrní lidé na sebe běžně neberou. Bohužel mnoho obchodníků ve skutečnosti není ochotno dlouhodobě taková rizika snášet, což vede k jejich postupnému pádu dolů.

Co všechno představuje takový risk?

Znamená pro obchodníka především tlak na psychickou stránku jeho osobnosti. Obchodník se musí s rizikem, tj. ohrožením svého výsledku naučit pracovat, neboť je nedílnou součástí jeho činnosti. Riziko, tj pravděpodobnost, že zamýšlený obchod nevyjde podle představ obchodníka, vychází již ze samé podstaty systému finančních trhů. Fakt, že některé transakce se nevydaří a obchodník přijde o část vloženého kapitálu, je nutno naučit se přijímat.

Ztráty a ztrátové obchody jsou denní praxí každého obchodníka a dobrý obchodník je umí akceptovat. Někteří obchodníci považují ztráty jako útok přímo na jejich osobu, nejsou schopni akceptovat ztrátový den či týden. Je však vždy nutné podívat se realitě do očí a vědět, že ztrátové dny se stávají, dokonce i ztrátové týdny , ba i měsíce . A přesto to nemusí znamenat, že se obchodník na tuto činnost nehodí.Dobrý obchodník není ten, jež nedělá žádné ztráty, neboť ty jak jsme již konstatovali, jsou vzhledem k všudypřítomnému riziku běžné a neexistuje takový obchodník, který by žádné ztráty neprodělal. Dobrý obchodník je takový, jež svou situaci přijme a statečně obchoduje dál.

Nepřeceňujte ani jednu stranu

Riziko, které na sebe obchodník každý den bere, nesmí ani přeceňovat ani zveličovat, pak by se mu stalo úhlavní překážkou při provádění obchodů, odrazovalo by ho obchod vůbec otevřít. Obchodník ale nesmí riziko ani podceňovat, neboť nedostatečnou pozorností vůči velikosti rizika by si mohl způsobit neúměrně velkou škodu. Obchodník se musí v průběhu času naučit „soužití“ s rizikem, musí jej umět využívat jako signalizační přístroj pro příliš nebezpečné a riskantní obchody, ale nesmí přitom připustit, aby u něj vyvolávalo neřízenou obavu ze všeho, co on na finančních trzích zamýšlí realizovat.

S rizikem je to jako s ohněm: Dobrý sluha ale špatný pán. Pokud se obchodník naučí míru rizika s rozmyslem používat, má mnohem větší šanci, na to, aby se mu splnila jeho původní představa o finančních trzích.

Získejte více informací, jak se připravit na úspěšné obchodování na burze