Růstový trend na grafu akciového trhu

Schopnost rozeznávat směr a sílu trendu na burzovním grafu je důležitou dovedností, která často odlišuje úspěšné obchodníky od neúspěšných. Jako obchodník s akciemi budete chtít identifikovat akcie v růstovém trendu proto, abyste mohli nalézt vhodné kandidáty pro svůj nákup.

Je třeba vždy brát v potaz, že existují různé typy situací na trhu. Úspěšný obchodník nepoužívá výhradně jen jednu obchodní strategii (jako je například nákup v korekci) pokaždé a pro všechny akcie. Taková strategie funguje dobře na “býčím trhu”, ale selhává na medvědím trhu, nebo na beztrendových trzích.

To znamená, že základní zjištění, že akciový trh je skutečně v býčím trendu, značně usnadňuje obchodování a nakupování akcií.

Jak identifikovat rostoucí trend na grafu akciového trhu

Během analýzy trendu pro identifikaci optimistické situace je důležité sledovat následující parametry:

  • zvyšující se cena
  • korekce (pullbacks) nejsou tak silné, jako pohyby směrem nahoru
  • na grafu se nachází vyšší maxima a vyšší minima
  • objem obchodů během růstových period je vyšší než během korekcí

Ukázky všech těchto bodů můžete nalézt na následujícím příkladu:

Jak můžete vidět, pohyb průměrů může pomoci k vizuální identifikaci uptrendu v průběhu analýzy. Pro větší přehled jsem ještě označil vyšší maxima pomocí HH a vyšší minima pomocí HL.

Všimli jste si, že cena je nad všemi důležitými pohyblivými průměry a kratší 20ti denní EMA je nad 50ti denní EMA? Oba tyto údaje jsou na tomto grafu dostupné a představují další důležité pomocné informace pro usnadnění rychlé analýzy jakéhokoliv grafu.

Jaká je dobrá obchodní strategie pro bullish situaci?

Existuje několik možností, jak obchodovat situaci, kdy je jasný růstový trend. Zaprvé je třeba identifikovat převládající trend na globálním trhu.

Pokud se pohybujete v býčím marketu, je bezpečné obchodovat akcie se vzestupnou tendencí pro růstové obchody. Můžete použít některou z nákupních strategií pro swing trading.

Na trzích bez výrazného trendu můžete obchodovat v obou směrech – na růst i na pokles. Musíte však najít a zvolit akcie reprezentující největší relativní sílu pro bullish nebo bearish obchod.

A nakonec na klesajícím trhu byste měli upřednostnit obchodování strategie pro bearish obchodování. Pokud už chcete provést nákup, měli byste pro to zvolit ty akcie, které mají největší relativní sílu. Měli byste také aplikovat konzervativní pravidla řízení financí pro tyto obchody.

Přečtete si i o dalších možnostech jak využít znalost trendu pro úspěšné obchodování na akciovém trhu.