Technická analýza

Technická analýza je jedna z forem, jak analyzovat akcie, komodity či měnové páry. Díky technické analýze můžete získat přehled o stávající situaci. Její velkou výhodou je však také celkem jednoduchý odhad možného dalšího vývoje ceny akcií v příštích dnech či týdnech.

Základem technické analýzy je studium grafů. Grafy zobrazují vývoj ceny daného instrumentu, např. akcie, v uplynulém časovém období. Existuje několik různých stylů grafického ztvárnění vývoje ceny na technickém grafu. Nejčastěji se využívá tzv. svíčkový graf.

technická analýza - svíčkový graf

Výhody technické analýzy

Základní výhodou technické analýzy je skutečnost, že se při jejím aplikování nezabýváte žádnými ekonomickými čísly. Podstatou této formy analýzy akcií či jiných instrumentů je prosté sledování vývoje ceny.  Z minulého vývoje a současné situace je pak možné odhadnout, jak se bude cena akcie chovat v blízké budoucnosti.

Využití technické analýzy

Technickou analýzu lze výborně využít v rámci jakýchkoliv investičních strategií. Krátkodobé obchodní strategie jsou velice často exklusivně postaveny pouze na této formě analyzování situace a potenciálního směru vývoje ceny.

Technická analýza napomáhá při klíčových činnostech v rámci investování na kapitálových trzích a to zejména při časování vstupů a výstupů.  Pro tyto její vlastnosti ji dnes používají i velcí fundamentální investoři, kteří tímto způsobem zvyšují efektivitu svých investičních myšlenek.

Technická analýza pomáhá také v oblasti risk managementu při obchodování na kapitálových trzích. Správa peněz, definování maximální možné míry rizika a určení rizikového profilu každé investiční příležitosti jsou nezbytnými podmínkami pro úspěšné investování.

 

Vraťte se zpět a získejte více informací, jak obchodovat na burze