Trend na burze – základy

Trend na burze je jedním z nejdůležitějších pojmů pro obchodníka. Často se setkáváme s chybou, že mnoho obchodníků se snaží obchodovat proti trendu, takříkajíc „plavat proti proudu“, např tak, že shortují akcii jenom proto, že už příliš vystoupala a oni se domnívají, že se „musí“ otočit , což obdobně platí i pro long.

Jednou ze základních obchodních strategií je využívat aktuálního trendu a svézt se na jeho vlně. „Trend is your friend“ říkají američtí obchodníci a nelze to než potvrdit.

 

Jak identifikovat trend na burze?

Každý instrument (dále budeme uvažovat pro zjednodušení akcie) se může obchodovat ve třech základních směrech:

  • Trend nahoru – neboli cena akcie stoupá
  • Trend dolů – neboli cena akcie klesá
  • Bez trendu – akcie se pohybuje bez jasného směru v rámci určitého cenového rozpětí (trading range)

 

Trend nahoru

Trend nahoru představuje růst (zvyšování) ceny akcie. To neznamená, že nemůže docházet ke krátkodobému „odpočinku“ či návratu při pohybu nahoru (anglicky je používán výraz pullback), avšak takovéto návraty jsou relativně malé ve srovnání s předchozím pohybem ceny nahoru a probíhají při menších obchodovaných objemech. Trend nahoru tedy můžeme identifikovat na grafu ceny akcie jako sled vyšších maxim a vyšších minim.

příklad trendu nahoru na 2 hodinách denního obchodování:

trend_nahoru

Jako základní pomůcka pro stanovování trendu a možných hranic změn ceny se používá kreslení trendových linií -trendlinek (trendline). Ačkoliv je to věc individuální volby, většinou se trendlinie kreslí tak, že se spojí dva po sobě následující spodky. Čím dále od sebe tyto hranice jsou, tím je význam trendlinky silnější.Můžeme-li spojit tři a více takovýchto bodů do jedné linie, hovoříme o významné trendlince.

U všeho, co se vztahuje k obchodování, nelze očekávat absolutní přesnost. Stane se často, že dojde ke krátkému proražení trendlinky, které je však velmi krátké a ihned se cena vrátí zpět nad trendlinku. Trendlinky lze kreslit v jakémkoliv časovém rámci ať už několik hodin či několik měsíců.

příklad trendlinky na grafu v průběhu dne:

trendlinka

příklad trendlinky na denním grafu v průběhu měsíců:

trendlinka2

Trendlinka se používá jako pomůcka technické analýzy a pro pokračování trendu nahoru je podstatné, aby se cena pohybovala nad trendlinkou. Odražení od trendlinky směrem nahoru je považováno za nákupní signál, zejména je-li doprovázeno také zvýšením objemů.

 

Trend dolů

Trend nahoru představuje pokles (snižování) ceny akcie. To neznamená, že nemůže docházet ke krátkodobému „odpočinku“ či návratu při pohybu dolů (anglicky je používán výraz pullback), avšak takovéto návraty jsou relativně malé ve srovnání s přechozím pohybem ceny dolů a probíhají při menších obchodovaných objemech. Trend dolů tedy můžeme identifikovat na grafu ceny akcie jako sled nižších maxim a nižších minim.

příklad trendu dolů během denního obchodování:

trend_down_es2

 

Bez trendu – pohyb v rámci rozpětí

Beztrendový pohyb je charakteristický tím, že akcie se opakovaně pohybuje v určitém cenovém rozpětí. Cena kolísá nahoru a dolu mezi maximální a minimální hodnotou a v podstatě je nepřekračuje. V takovéto situaci je obtížné v tomto rozpětí najít delší stoupání (vyšší vršky/vyšší spodky) či klesání (nižší vršky/nižší spodky).

Příklad pohybu bez výrazného trendu:

beztrendu

 

Získejte více informací, jak obchodovat na burze pomocí technické analýzy