Tvorba obchodních systémů – základy

V tomto článku bych rád ukázal pár detailů , které jsou důležité pro tvorbu efektivního obchodního systému. Každý systém, který obchodník či investor používá pro své aktivity na burze by měl být velmi dobře definovaný. To dovoluje, aby se obchodník následně soustředil pouze na správné zadávání příkazů a nepřemýšlel o systému. Níže uvedu informace o indikátorech a optimalizaci při vývoji systémů. Neboť to tvoří základ dobrého systému – indikátory a jejich správná optimalizace.

 

Začněte s indikátory

Stejně jako vykonávání příkazů, tak i formulace nového obchodního systému by měla být standardizována. Jedině tak nepodlehne tvůrce systému „chtění, aby systém fungoval“ a tak příslušné úpravě výsledků. Pro tvorbu a testování systému je nutné používat software,který takové programování a testy dovoluje (jako Tradestation, Esignal, AmiBroker apod).

Prvním krokem musí být volba indikátorů, které v systému použijeme (MACD, Klouzavé průměry MA atd.) Jak poznat, které indikátory použít ? Ať už jste začátečník nebo zkušenější obchodník, doporučuje se zkoušet indikátory samostatně. Začátečník potřebuje obecně vědět, jak indikátor pracuje a funguje a zkušenější obchodník si zase potřebuje ověřit, že to co fungovalo před 5ti lety stále funguje. Nelze pouze říci, že se domníváte, že indikátor funguje. Je nutné to otestovat.

Jakmile jednou obchodník otestuje indikátor, měl by získat zkušenost,zda je indikátor dobrý či nikoliv. Dobré obecné pravidlo je toto: Když testujete indikátor na akcii, vynásobte průměrný poměr zisk/ztráta (win/loss ratio – tj velikost zisků proti velikosti ztrát) průměrným procentem zisků. Jestliže je výsledné číslo 1 nebo vyšší je to dobrý signál.

 

Optimalizace

Optimalizace je dost klíčovou záležitostí při vývoji systému. Pro vysvětlení – optimalizace je proces, při kterém počítač testuje různá nastavení pro daný indikátor a zjišťuje , při jakém nastavení hodnot dává indikátor nejlepší výsledky. Ale pozor, to že je daný indikátor optimalizován pro použití u dané konkrétní akcie neznamená, že bude stejně tak fungovat i u akcie zcela jiné.

Nyní takový příklad způsobu optimalizace. Vytvořte si seznam náhodně vybraných 9ti akcií. Řekněme, že budeme testovat a optimalizovat klouzavé průměry. Pro 9 akcií můžete dostat např. tyto optimální délky průměrů (20,19,18,17,17,16,15,13,12). Nejlepší tj optimální délka klouzavého průměru je typicky střední hodnota, což je medián, tj. 17. Takže nyní je k dispozici optimální délka MA pro systém překřížení klouzavých průměrů! Nyní otestujte tento systém na 30 různých dalších akciích a sledujte jak je systém efektivní (sledujeme hodnoty vyšší než 1 jak bylo popsáno výše)

 

Samotný systém

Dalším krokem je tvorba systému samotného. Může být složen z jediného indikátoru a nebo z 15ti různých dohromady. Doporučuji jakýkoliv, který bude mít co největší poměr (popis viz. výše) a který bude mít co nejlepší výsledky na co největším počtu akcií a bude na těchto dalších akciích zopakovatelný.

Klíčem k dalšímu postupu je nyní zodpovědět si svou vlastní otázku: „Jaká kritéria musí systém splňovat, abych jej byl ochoten akceptovat a začít používat?“. Důvod proč jsme raději definovali požadovaný poměr 1 a více v předchozích odstavcích, aniž bychom znali výsledky různých systémů je ten, že pak může být náš výběr dostatečně objektivní.

Nejsme ovlivněni již existujícími výsledky. Proto musí být definice kritérií definována předem. Takže i nyní je zapotřebí již mít připravená čísla dopředu. Např.
Jaké je minimální procento profitability, které očekáváme ?
Jaký je minimální průměrná hodnota poměru zisku ku ztrátě, kterou jsme ochotni akceptovat ?

Jakmile jednou vytvoříte systém, který splňuje Vaše požadavky, jste připraveni obchodovat s penězi. Doporučujeme postupovat podle výše uvedených pravidel tvorby systému a budete na cestě k ziskovému obchodování.

Přečtěte si i další informace o systémech obchodování na burze