Úrovně vzdělávání a schopností obchodníků na burze

Podle všeobecné teorie každý, kdo obchoduje na finančních trzích, projde (pokud neskončí dříve z nějakého důvodu) těmito čtyřmi fázemi úrovně svých znalostí a schopností.

 

 1. Nevědomá neschopnost
  V této fázi obchodník vůbec netuší, kolik toho o obchodování ještě neví a přesto obchoduje. Taková fáze končí často ztrátami a mnohý začínající obchodník končí svou činnost.
 2. Vědomá neschopnost
  V této fázi (většinou po úvodních ztrátách) si obchodník již uvědomuje, kolik toho o obchodování a trzích ještě neví. Již postup do této fáze je velký pokrok. Obchodník již hledá vzdělávání, absolvuje kurzy, studuje literaturu, simuluje obchodování (papertrading, simulátory). Jde o dlouhodobou fázi zabírající nejvíce času. Přechod do další fáze znamená projít procesem výuky vývoje strategií, správy peněz a rizika (money management), udržování disciplíny, základů psychologie při obchodování a všech těch malých detailů nutných pro obchodování.
 3. Vědomá schopnost
  V této fázi již obchodník má definovaný a odzkoušený obchodní plán a je při obchodování úspěšný, pokud tento svůj plán a pravidla dodržuje. Neustále a rutinně opakuje obchodování podle svého obchodního plánu. Tato fáze se možná bude zdát unavná a nudná, ale je to to pravé skutečně tvrdé obchodování.
 4. Nevědomá schopnost
  Když je obchodník již natolik sžitý s trhem, že mu jeho zkušenosti a znalosti řeknou a sám vycítí, kdy je zapotřebí změnit svá pravidla , je prostě „na stejně struně“ jako trhy. Tělo, smysly a mozek již samy automaticky provádí činnosti nezbytné pro denní obchodování, aniž by bylo nutné se zamýšlet nad pravidly – mysl je má již v sobě pevně zafixované.

Jedním z největších problémů většiny začínajících obchodníků je to, že nemají jasně definovaný systém či metodu, která by jim říkala, kdy vstoupit do obchodu a kdy obchod ukončit (zavřít pozici). Taková situace vede k rozhodnutím založeným na vlastním egu, což jistě znamená složitější rozhodování zda kliknout a otevřít/zavřít obchod.

Tomu se dá předejít tím, že bude méně přemýšlet o obchodu , během jeho průběhu a více se věnovat nácviku konsistentního vykonávání vstupu a výstupu z obchodů. Tento postup s sebou přináší přechod z fáze 2) Vědomá neschopnost (když obchodník neví jak realizovat obchody) do fáze 3) Vědomá schopnost, kdy již ví, že pevným postupem podle svého plánu bude obchodování úspěšnější a bude více dobrých obchodů. Také to s sebou přinese méně stresu a méně budou ovlivněny emoce.

Každý obchodník (trader), který má zájem zlepšovat své schopnosti se musí rozhodnout, které oblasti dá přednost. Je nutné projít své silné a slabé stránky a zvážit své priority. Pokud se obchodník snaží věnovat úplně všemu najednou, pravděpodobně nezlepší ani jednu část. Změna vyžaduje čas a soustředění na jednu konkrétní činnost.

Dobrá zpráva je mimo jiné to, že není nutné být ve čtvrté fázi, aby byl člověk úspěšným obchodníkem. Mnoho (i velice úspěšných obchodníků) zůstává ve třetí  fázi po celou dobu své kariéry.

Získejte více informací, jak obchodovat na burze a vydělávat.