Úvod do technické analýzy

TA je jedna z forem, jak se analyzuje pohyb ceny a odhaduje se, jak se změní cena v budoucnu. TA používá téměř výhradně k analýzám cen grafy. TA lze použít na akcie, indexy, komodity, futures , měny a v podstatě na jakýkoliv obchodovaný instrument, kde se cena odvíjí od poptávky a nabídky.

 taprikladgrafu01

Základy technické analýzy

 Základy k technické analýze položil svými spisy Charles Dow ve své DOW Teorii. Z nich jsou pro TA nejdůležitější asi tyto tři:
  • V ceně je zahrnuto vše podstatné
    Příznivci TA věří, že v ceně sledovaného instrumentu jsou zahrnuty všechny informace. A protože tomu tak je, cena vyjadřuje odpovídající hodnotu daného aktiva a lze ji tudíž použít jako základ pro analýzu
  • Pohyb ceny není úplně náhodný
    Uživatelé TA předpokládají, že cena se během času v obdobích pohybuje buď v daném trendu a nebo mimo trend. A cílem pro uživatele TA je využít období, kdy se pohybuje v určitém trendu, pro realizaci obchodů. Protože TA lze sledovat na různých časových úsecích, lze hovořit o krátkodobých trendech, střednědobých nebo i dlouhodobých trendech.
  • „Co“ je více důležité než „Proč“
    Cena na konci obchodního dne reprezentuje výsledek „boje“ mezi nabízejícími (prodejci) a poptávajícícmi (kupci). Cílem analýzy je předpokládat následující pohyb. Orientace pouze na cenu představuje přímou cestu. Zatímco přínivci fundamentální analýzy se zaobírají otázkou „Proč“ je cena tam kde je, techničtí analytici považují otázku Proč za příliš složitou a širokou a orientují se pouze na to, kde je cena.

Grafy v technické analýze

Grafy patří mezi základní analytické nástroje každého technického analytika. Z grafů se tvoří vlastní TA daného instrumentu. Existuje několik typů grafů:

čárový graf
zde se zobrazuje pro daný čas vždy bod, kde se nachází cena

taprikladgrafucandle_03

svíčkový graf (candlestick chart)
Zde každá svíčka reprezentuje časový úsek (např. 1min, 5min, 1 den apod.) a současně 4 hodnoty – otevírací cenu v daném časovém úseku, závěrečnou cenu v daném časovém úseku, minimální cenu v daném časovém úseku a maximální cenu v daném časovém úseku. Svíčka se kreslí tmavá (nebo červená) pokud zavírací cena je menší než otevírací cena (cena klesla v daném časovém úseku) a nebo světlý (nebo zelený) pokud je zavírací cena větší než otevírací cena (cena stoupla v daném časovém úseku)

 taprikladgrafuline_02

Některé další základní pojmy TA

Support – tzv. hranice podpory – hranice, kde cena získává podporu proti dalšímu poklesu.

Rezistence – tzv. hranice odporu – hranice, kde cena naráží na odpor proti dalšímu stoupání.

 Trend – celkový náhled na situaci na daném instrumentu. Pohyb ceny lze považovat za rostoucí, klesající či beztrendový.