Výpovědní hodnota candlestick formací

Každý indikátor a každá obchodní strategie jsou charakterizovány svou vlastní mírou úspěšnosti. V burzovním makrokosmu neexistuje osvědčený a jistý způsob, jak s naprostou spolehlivostí realizovat svoje obchodní transakce. Právě pro svou různou míru „nespolehlivosti“ jsou naše nástroje posuzování vývoje na burzovních trzích tvůrcem prostředí, které poskytne každému jednotlivci šance uplatnit se.

Spolehlivost nástrojů pro naše posuzování vývoje cen na trhu odvisí od mnoha aspektů, souvisí s jejich původem a s frekvencí jejich používání. Některé vznikaly na základě pozorování a statistického vyhodnocování dlouhodobého vývoje, některé jsou produkty matematické analýzy, některé jsou spojením obou. Mezi jednu z nejstarších, dosud velmi používanou metodu, patří bezesporu japonská metoda svíček (candlesticků – viz např. „Steve Nison Beyond Candlesticks“ ). Vznikla v Japonsku v 16.století jako metoda pro posuzování cen rýže a je stále považována za jednu z poměrně oblíbenou. Jistě to, že je tak oblíbená, souvisí nejen s časem prověřenou určitou mírou jejich spolehlivosti, ale i s faktem, že je to metoda „hravá“, obrázková, ne tak suchá matematická, pro mnoho obchodníků dobře zapamatovatelná a pochopitelná. Jaká je ale její spolehlivost skutečně? Na základě různých šetření a statistických měření docházejí odborníci k závěrům, jejichž krátký souhrn nyní uvádíme.

Ve statistikách jsou sledovány zpravidla formace :

Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Bullish Harami, Bearish Harami, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Morning Star, Evening Star, Tweezers Bottom, Tweezers Top, Doji Bullish, Doji Bearish, Bullish Sunrise, Bearish Sundown, Bullish Pitfall, Bearish Pitfall, Bullish Bears Death, Bearish Bulls Death

Míra spolehlivosti se vyhodnocuje v procentech jako poměr mezi stonásobkem počtu správně uskutečněných obchodů a celkovým počtem obchodů. Jako hranice pro špatné obchody se stanovuje stop cena v rozsahu 1-7%. Sledují se formace vyskytující se ve všech burzovních indexech, níže uvedená tabulka vychází ze sledování v Dow Jones, Nikkei, zlato, JPY/USD, EUR/USD, Dax, každý po různé časové období (DJ např.od r. 1928 dodnes).

Spolehlivost nástrojů pro naše posuzování vývoje cen na trhu odvisí od mnoha aspektů, souvisí s jejich původem a s frekvencí jejich používání. Některé vznikaly na základě pozorování a statistického vyhodnocování dlouhodobého vývoje, některé jsou produkty matematické analýzy, některé jsou spojením obou. Mezi jednu z nejstarších, dosud velmi používanou metodu, patří bezesporu japonská metoda svíček (candlesticků). Vznikla v Japonsku v 16.století jako metoda pro posuzování cen rýže a je stále považována za jednu z poměrně oblíbenou. Jistě to, že je tak oblíbená, souvisí nejen s časem prověřenou určitou mírou jejich spolehlivosti, ale i s faktem, že je to metoda „hravá“, obrázková, ne tak suchá matematická, pro mnoho obchodníků dobře zapamatovatelná a pochopitelná. Jaká je ale její spolehlivost skutečně? Na základě různých šetření a statistických měření docházejí odborníci k závěrům, jejichž krátký souhrn nyní uvádíme.

Trailing Stop Loss

Candles

Percent Profitable

Total Number

Winning Trades

Losing Trades

průměrný AvgWin/AvgLoss

1%

Hammer

46.70%

349

163

186

1.87

1%

Hanging Man

40.22%

92

37

55

3.63

3%

Inverted Hammer

36.21%

58

21

37

1.49

5%

Shooting Star

35.16%

219

77

142

2.02

3%

Bullish Engulfing

36.20%

221

80

141

1.76

3%

Bearish Engulfing

37.24%

239

89

150

1.65

2%

Bullish Harami

41.40%

430

178

252

1.92

7%

Bearish Harami

31.89%

185

59

126

1.55

1%

Piercing Line

38.71%

31

12

19

0.34

1%

Dark Cloud Cover

46.55%

58

27

31

2.17

1%

Morning Star

39.29%

28

11

17

2.65

6%

Evening Star

40.91%

22

9

13

1.44

1%

Tweezers Bottom

44.94%

178

80

98

1.35

7%

Tweezers Top

35.11%

94

33

61

1.46

2%

Doji Bullish

43.09%

181

78

103

2.14

1%

Doji Bearish

34.75%

236

82

154

1.68

1%

Bullish Sunrise

42.67%

75

32

43

1.47

1%

Bearish Sundown

34.48%

58

20

38

0.91

2%

Bullish Pitfall

47.19%

231

109

122

2.01

1%

Bearish Pitfall

37.34%

233

87

146

1.69

7%

Bullish Bears Death

47.00%

100

47

53

2.17

7%

Bearish Bulls Death

30.88%

136

42

94

2.31

3454

1373

2081

Legenda:
= více než 45%

xx

= větší než 2,00

xx

= menší než 1,00
Podle uvedených šetření vykazují všechny formace míru spolehlivosti pod 50% ! Existují však formace, které mají P/L poměr větší než 2. Nejlepší z nich jsou Hanging Man, Morning Star, Bearish Bulls Death, následované Dark Cloud Cover. Individuální posuzování výsledků statistik a přijetí či odvržení systému svíček jako součást obchodní strategie však není jednoduché. Výsledky nelze přijímat jako absolutní. Žádnou formaci svíček (candlesticků) nenachází obchodník nikdy ve stejném okolí a za stejných podmínek, vzhledem k celkové neopakovatelnosti každé situace na finančních trzích. Měření mimo jiné též ukazují, že jednotlivé formace udávají různou míru úspěšnosti v závislosti na druhu indexu (burze), ve kterém se vyskytují. Též i faktor stop ceny je významně variabilním znakem celého šetření.

Metoda svíčkových formací není receptem na jednoznačně úspěšné obchodování na finančních trzích. Vzhledem ke svému původu, jisté „trvanlivosti“ v průběhu staletí, své pochopitelnosti a snadnému použití je tato metoda dobře použitelná jako jedno z kritérií pro vyhledávání obchodních příležitostí, nad jejichž skutečnou realizací se každý jednotlivý obchodník ovšem musí individuálně zamyslet.

Získejte více informací, jak obchodovat na burze pomocí technické analýzy