Začátky investování

Začátky aktivního investování na burze mohou být složité. Proto je dobré si je zjednodušit. Stačíá se držet základních principů. Uvádím níže některé z nich.

 

Důvody investování

Hlavním důvodem, proč se lidé pouštějí do investování na akciových a jiných rizikových trzích je přirozená snaha překonat inflaci a zabránit znehodnocení svých úspor. Právě akcie nabízejí dlouhodobě největší výnosy. Pro investiční úspěchy je třeba pochopit základní principy investičních strategií a věnovat jim dost času. Každá chyba je však cenným poučením, když dnes ztrácíte tisíc, zítra díky tomu můžete vydělat deset tisíc. Pokud se rozhodnete svěřit své úspory různým investičním poradcům a fondům, rozhodně se nezbavíte odpovědnosti za své peníze a své práce. Ba právě naopak, důvěřovat někomu (kdo tomu rozumí nebo kdo říká, že tomu rozumí) je obtížnější než investovat sám. Budete potřebovat vědět, který ze správců je ten nejvhodnější a co Vám vlastně vůbec říká, když se Vás snaží okouzlit cizojazyčnými (a nedůležitými) pojmy.

Je tedy velmi potřebné seznámit se s dalšími informacemi, které mohou pomoci lépe rozhodovat o investicích. Neberte však vše smrtelně vážně, investování je i zábavné a často je to jediný přínos:-) Nebojte se postavit svůj rozum proti významným investičním společnostem a Rudolfům Zahradníkům. Může být zajímavé sledovat návrat vlastních investic, vidět jejich zhodnocení a počítat rekordy svých zisků a ztrát. Mimoto se dozvíte o nových myšlenkách, výrobcích a službách, i inovacích ve formě finančních investic. Úspěšný investor staví svůj úspěch na přirozené zvědavosti a zájmu pracovat tak, aby získal větší zhodnocení.

Prvotní kapitál

Nejdůležitější do počátku je shromáždění kapitálu, který poté bude moci být použit investováním rozmnožovat. Kapitál často začíná úsporami a poté následuje investování do jiných typů ziskovějších investic. Do začátků ale není třeba uvažovat v miliónech. Právě naopak. Ideální je začít s několika tisícovkami a postupně přikládat pod kotlík další kapitál. Začátečnické chyby tak alespoň méně bolí a nehrozí Vám při nástupu na trh ve špatném období veliké ztráty, která pak mohou od dalšího investování spolehlivě odradit.

Při pravidelných příjmech se doporučuje ukládat alespoň desetinu z nich do různých investic. Důležitá je pak pravidelnost tohoto spoření. Než se pustíte do akcií, mějte vytvořen rezervní fond ve výši cca. čtvrtletního příjmu, pro klid duše i peněženky. Tento fond by měl být v likvidní formě (např. vklady s krátkou dobou výpovědi či fondy peněžního trhu). Při jakékoli nenadálé životní situace můžete čerpat z něj a nemusíte tak prodávat akcie v nevhodném okamžiku. Takovýto prodej může přinést významné ztráty, takže je lepší neprodávat a počkat na lepší dobu.

Investice versus spekulace

Investování je možné pokládat za metodu nakupování aktiv za účelem zisku ve formě příjmu, který je možné rozumně odhadnout (dividendy, úroky, renty). Investování je dlouhodobé. Délka časového období pro odhadovanou návratnost investice a pravděpodobnost návratu je to, čím se často rozeznává investice od spekulace.

Vydělat peníze na trhu skutečně nemusí byt těžké. Investoři nakupující akcie v dlouhodobém horizonty nakonec téměř vždy mohou vydělat poměrně hodně. Důležité je v tomto bodě odolat pokušení pustit se do krátkodobých spekulací s vidinou rychlého zbohatnutí. Většinou se třeba podaří vydělat několik procent v několika dnech, ale v okamžiku, kdy do toho dáte ještě více svých (nebo dokonce půjčených) peněz, přijdete s železnou pravidelností o vše. Na druhou stranu velké peníze se vydělají právě spekulováním, ale pravděpodobnost zisku se pro běžné účastníky trhu (amatéry i profesionály) rovná návštěvě kasina.

Diverzifikace

Pro úspěšné a méně rizikové investování je důležité vytvořit vhodně diverzifikované portfolio (soubor cenných papírů ve vlastnictví), které bude zahrnovat různé cenné papíry z různých oborů. Za optimální se doporučuje vlastnit cca. 20-30 cenných papírů z různých oblastí (např. nové technologie, elektronika, potravinářství, služby, obchodní domy, aerolinie). Důležité je, aby se jednalo o odlišné obchodní oblasti. V závislosti na fázi ekonomiky se některým oborům daří lépe než jiným. Pokud vytvoříte portfolio, které zahrnuje cenné papíry z mnoha hospodářských oblastí, neměl by Vás ohrozit pád jednoho odvětví a neměl by Váš zisk klesnout do hlubokého podprůměru. Např. ti co investovali před rokem 2000 všechen svůj kapitál pouze do oborů tzv. nových technologií, mohli prodělat téměř vše

Další možností diverzifikace je nákup cenných papírů z různých regionů nebo nákup přímo různých druhů aktiv – akcie vs. obligace. Cena obligací má sklon růst, když cena akcií klesá (respektive když klesají úrokové sazby). Zde se ale budu dále věnovat pouze akciovým investicím.

Ideální výsledek diverzifikujete je, že v daném čase hodnota některých nakoupených akcií klesá a hodnota některých roste. Celkově se však celému portfoliu musí dařit. Uměním je najít takové cenné papíry, jejichž ceny nemají tendence růst nebo klesat ve stejné době (toto počítá beta koeficient).

Diverzifikované portfolio má menší ztrátovost a vyšší návratnost, ale také menší pravděpodobnost na dosažení velkých nárůstu. Prostě diverzifikované portfolio = průměrné portfolio. Nicméně diverzifikace nevylučuje veškeré riziko, představuje jen nástroj, kterým je ho možné snížit. Pád jedné firmy či jednoho oboru pro Vás prostě nebude katastrofou.

 

Získejte více informací, jak obchodovat na burze a vydělávat.