Základní ekonomické indikátory v USA

Stejně jako každá ekonomika, tak i v USA se sledují různé ekonomické indikátory a statistické hodnoty, které se následně zveřejňují. Výsledky těchto zpráv (reportů) mají často vliv na chování burzy v daném dni, týdnu, či na celkovou náladu trhů. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že když je hodina/minuta ve které se má daný ekonomický údaj zveřejnit, je lepší v tu chvíli být mimo, neobchodovat, a počkat, až jak trh na zprávu zareaguje.

Consumer Confidence Index (CCI):
Měsíčně, Celkový náhled zákazníků ohledně financí, ekonomiky, zaměstnanosti a nákupů. Je to indikátor, který je vůdčí pro trh.

Consumer Price Index (CPI):
Změna zákaznických cen za poslední období (inflace). Je to zpožděný indikátor (vychází z předchozích stavů)

Durable Goods Orders Report:
Tento indikátor říká, zda a jak jsou firmy ochotné investovat kapitál pro budoucí potřeby. Je to vůdčí indikátor

Gross Domestic Product (GDP):
Ukazuje celkovou výkonnost ekonomiky USA. 1 letní . Je to zpožděný indikátor

Housing Starts and Building Permits:
Počet započatých staveb domů a nových stavebních povolení. Typicky toto číslo padá 6 měsíců před tím, než padá ekonomika. Je to vůdčí indikátor.

Index of Leading Indicators:
Měsíčně, kombinace všech vůdčích indikátorů

National Associations of Purchasing managers Index (NAPM):
Výsledek průzkumu nákupčích ve 300 firmách. Indikuje výhled ekonomiky na 3 až 6 měsíců. Nad 50 znamená, že výroba poroste, pod 50, výroba bude klesat.

Non-Farm Payroll and Unemployment Rate:
První pátek v měsíci. Počet nových pracovních míst mimo zemědělství. A Míra nezaměstnanosti. Je to zpožděný indikátor. Přesto na něj trh reaguje dost emotivně.

Producer Price Index (PPI) Index:
měří změnu v úrovni cen pro velkoobchod výrobního sektoru. Přichází uprostřed měsíce s daty za minulý měsíc.. jde o 2 hodnoty, celkové PPI a základní PPI (bez potravin a energií). Ukazuje možné inflační tlaky a je proto považován za vůdčí indikátor.

FOMC Report
Zpráva FOMC (Federal Open market Comitee). Dvoudenní zasedání nejvyšší bankovní rady USA, na kterm se rozhoduje o tom, zda dojde ke změně úrokových sazeb o dva dny později. V druhém dni, kdy je oznamován výsledek, je lepší nebýt v žádném swing-tradu.

Obecně znamená, že nižší sazby, znamenají vyšší ceny akcií. Ale dnešní trh je natolik rozmanitý, že tento trend nelze předvídat a je pouze na trhu, jak se rozhodne a kam půjde.

Vraťte se zpět a získejte více informací, jak obchodovat na burze