Základní popisy nejznámějších amerických akciových burz ve světě

Americké akciové trhy jsou nejznámější burzy na světě. Jaké jsou vlastně principy jejich obchodování ?

 • NYSE
 • NASDAQ

 

NYSE – New York Stock Exchange

Největší americká a velice známá světová burza. Ačkoliv v USA existují ještě lokální burzy (Philadephia, Chicago atd.) NYSE je jasně nejlikvidnější. Firmy , jejichž akcie jsou obchodované na NYSe jsou spíše firmy s větší tržní kapitalizací, jsou proto více zajímavé pro investory z pohledu dividend, naproti akciím na Nasdaqu, kde jsou akcie orientované spíše na růst.

NYSE provozuje systém tzv. specialistů a jimi řízených aukcí. Primární funkcí systému specialistů je udržovat řádný trh pro danou akcii. Pro každou akcii na každé burze existuje jeden jediný specialista – jeden člověk, kteří řídí tok příkazů (order flow).

Aby plnili svoji základní funkci, specialista funGuje současně jako broker a současně jako dealer. Jako broker, uskutečňuje příkazy, které k němu směrují členové burzy nebo jejich klienti. Jako dealer uskutečňuje své příkazy na svůj vlastní účet (s malým ziskem) , aby udržoval likviditu.

Specialista má právo pozastavit obchodování s danou akcií. To provádí, aby zabránil nepřiměřeným výkyvům v ceně akcie , např . při nĚjakých spekulativních zprávách apod. To je také důvodem, proč jsou akcie na NYSe spíše méně volatilní než na NASDAQ.

Na NYSE je používán elektronický systém obchodů nazývaný SuperDOT – Super Designated Order Turnaround.

 

NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Quotation system

NASDAQ je tzv. over-the-counter trh. Na rozdíl od NYSE je to tzv. vyjednávací trh, kde každý vyjednává o ceně s každým. Neexistuje jediný člověk, u kterého by se sbíhaly příkazy a vykonávaly se. NASDAQ vznikl v roce 1971. Je to v zásadě komunikační síť pro vzájemné spojení mezi všemi dealery obchodujícími danou akcii.

Na rozdíl od NYSE je NASDAQ pro tradera velmi transparentní, neboť umožňuje sledovat veškeré market-makery pro danou akcii na tzv. LEVEL II obrazovce. „Market maker“ má stejnou zodpovědnost jako specialista , musí dělat oboustranný trh (prodávat i nabízet). Na rozdíl od NYSe však u každé akcie může být více market makerů a dalších účastníků trhu (ECN).

NASDAQ Market System (NMS) je nejpopulárnější služba nabízená účastníkům trhu. NMS zahrnuje cenové kotace o d všech více než 500 market makerů a o více než 5000 obchodovaných akciích.

 • NASDAQ nabízí tři úrovně služby poskytování informací o cenách.
  Level I
  Level I zobrazuje pouze tzv,. inside trh, neboli aktuální nejvyšší poptávky (inside bid) a nejnižší nabídku (inside ask).
 • Level II
  Level II nabízí aktuální přehled všech cenových nabídek a poptávek. velikost těchto příkazů a také identifikuje, který účastník trhu tento příkaz realizuje.
 • Level III
  Level III poskytuje jak Level I a Level II, je však k dispozici pouze market makerům, neboť umožňuje aktualizovat jejich příkazy pro jakoukoliv akcii, pro kterou tvoří trh.

Prostřednictvím dalších účastníků trh, tzv. ECN – Electronic Communications Networks, se může již i každý jedinec účastnit dění na trhu s danou akcií a to stejně jako mohou market makeři.Nasdaq je plně elektronický obchodní systém.

Základní možnosti pro směrování realizaci příkazů jsou :

 • SOES
  SOES je systém, ve kterém jsou účastni povinně všichni market makeři. Ve zjednodušení umožňuje to, že pokud je market maker v inside bid nebo inside ask a vy mu prostřednictvím SOES pošlete příkaz k naplnění tohoto příkazu, market maker jej nesmí odmítnout a musí obchod realizovat. Existují však určitá omezení počtu takto zobchodovaných akcií , časových termínů , jak lze toto směrování používat atd.
 • SelectNet
  Prostřednictvím SelectNet také můžete s market makerem vyjednávat o ceně, Poslat mu svoji nabídku a poptávku. On ji však nemusí přijmout.To je rozdíl vůči SOES
 • ECN
  ECN jsou nezávislé systémy , které se snaží o párování došlých příkazů bez market makerů, ale v rámci svého systému a to maximální možnou rychlostí. Teprve pokud nemlže být příkaz spárován v rámci systému, je podle pravidel dané ECN realizován jinak , věšinou poslán na Nasdaq, kde je viditelný na Level II obrazovce.Největšími a nejlikvidnějšími ECN jsou dnes Island (ISLD), která je využívána zejména tradery a menšími obchodníky, a Instinet (INCA), která je používána zejména většími hráči na trhu (fondy apod.). Další známé jsou Archipelago (ARCA), Redibook (REDI) a další.

 

Další podrobnosti můžete nalézt v literatuře, např.:

David S. Nassar: How to get started in electronic Daytrading
Toni Turner: a begginer’s guide to short-term trading

 

Přečtěte si více informací, jak obchodovat na burze