Zvládání nadbytku informací při burzovním obchodování

Stává se, že se trader často cítí zavalen informacemi, které by měl zpracovat za účelem svých rozhodnutí o obchodních nastaveních, vstupech, či výstupech z obchodů. Jak se rozvíjí denní obchodování, postupně nabývá v mysli tradera pocit, že stále nemá všechny nezbytné podklady pro rozhodnutí o obchodu, že stále ještě něco chybí. Neví přesně co, ale je si jist, že cosi to bude.

Pomoc při zvládání nadbytku informací

Tento strach z čehosi chybějícího je stresujícím prvkem v každodenním režimu každého tradera a vede často k emotivním stavům znemožňujícím obchodování. Proto je zde uveden výčet několika postupů, které by měly zabránit podobným stresujícícm situacím.

Za prvé je si zapotřebí uvědomit, že nikdy nelze zpracovat všechny informace, které trader získává a každé rozhodnutí je nutné udělat na základě ne úplně perfektních informací. Proto je nutné definovat kvalitu dostupných informací a nebýt zavalen kvantitou informací.

Za druhé je nutné se připravit již před obchodním dnem. Zpracováním „domácího úkolu“ a vytvořením si zúženého seznamu symbolů (např. akcií), na které se v daný den je nutné zaměřit. Vhodné je mít seznam tak maximálně 5 – 7 titulů. Zatímco různé zprávy mohou přicházet během dne, jediné na co je nutné se zaměřit je , jak trhy resp. vybrané tituly reagují na tyto zprávy. Obchodováním až podle toho, co trader vidí, zda u daného titulu vyhrávají spíše kupující či prodávající, podle toho se rozhodovat zda pozici otevřít, držet či uzavřít.

Za třetí: Je důležité volit vhodné a efektivní filtrovací systémy pro výběr zúženého seznamu titulů. Např. zvolit kritéria relativní síly či objemu. Relativní síla umožní traderovi se soustředit na ty nejlepší tituly pro long nebo short pozice a poté použít objemového kritéria pro vyhlédnutí těch nejatraktivnějších situací.

Za čtvrté: Trader by měl udržovat „organizaci práce“. Čím více různých věcí, signálů, záležitostí okolo pracovního místa tradera, tím více stresující je zbavit se pocitu, že tyto věci vyžadují pozornost. Proto je dobré před a během tradingu odstranit všechny případně možné rušivé vlivy z dosahu.

Za páté: Snížit množství sledovaných indikátorů na ty nejdůležitější. Např. jestliže trader sleduje RSI a zároveň Stochastics, pak ve skutečnosti sleduje v obou případech tzv. úrovně „překoupení“ a „přeprodání“, ale dvěma indikátory. Je dobré si vybrat ten výhodnější a zbavit se tak nadbytečných informací.

Tyto výše uvedené body jsou pouze příklady toho , jak se zbavit tlaku nadbytečných informací před a při obchodování. Proto je možné , že si každý trader najde ještě jiné, další metody. Důležité však je stále myslet na snižování hladiny stresu a kvantity nadbytečných informací.

Získejte více informací, jak se připravit na úspěšné obchodování na burze