Jak vydělat na špinavém vzduchu?

Znečišťování a zamořování naší planety je proces, který postupuje „kupředu“. Vůbec největší zdroj znečišťování dnes představuje Čína.  Ze svého prvenství si zatím nejlidnatější země světa mnoho nedělala, ale možná, že se blýská na lepší časy. Čína se zavázala k postupnému zlepšení kvality ovzduší, kvality vody a snížení skleníkových plynů  – a pokud své závazky  alespoň částečně uskuteční,  bude to především gigantická investiční příležitost.

Čína je skrz na skrz promořená. V zemědělské  půdě jsou k nalezení v nadlimitních množstvích všechny těžké kovy známé z tabulky prvků, voda na velké části území obsahuje vysoce toxické prvky a sloučeniny a vzduch je v mnoha aglomeracích doslova nedýchatelný. Investice do nápravy takto těžce poznamenané země, nákup a výroba zařízení, technologií, prací a pod.  budou nezměrné. Podle závěrů posledního zasedání vedoucí Komunistické strany Číny lze ale předpokládat, že se v tomto ohledu začne skutečně i něco dít.

china-air-pollution

Více informací o tom, jak vydělat na špinavém vzduchu můžete najít v rámci VIP klubu pro investory.

Posted in Články.