Burzovní korekce

Na burze neexistuje pohyb žádným směrem, který by byl bez korekce. Znalost těchto pohybů neboli korekcí vám pomůže lépe se rozhodnout co s vaším obchodem, protože dokážete odhadnou jakým směrem bude trend pokračovat. Aktuální přehled o trendech, a dalších důležitých informacích pro vaše obchodování, získáte také v našem VIP klubu.

Jak se mohou některé návraty projevit jsem sepsal do přehledného seznamu. Uvedené koncepty fungují při krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých obchodech stejně.

Základní úrovně jsou:

  • návratové úrovně,
  • úrovně měřené od významných maxim a minim (High a Low).

Důležité úrovně jsou:

  • 40% – trend je považován za zachovaný a měl by pokračovat v původním směru,
  • 50%  – trend je považován stále za zachovaný, případně neutrální a měl by pokračovat v původním směru,
  • 60% – trend je považován za neutrální nebo negativní a jeho pokračování není jasné.

Při obchodování je nutné reagovat rychle, a proto je dobré se naučit úrovně vidět bez toho aniž by je bylo potřeba kreslit.

Správní obchodníci se poklesu ceny na burze nebojí, ale naopak v ní vidí svou příležitost začít obchodovat. Na varianty poklesů neboli návraty v trendovém pohybu se můžete podívat tady.

Korekce nejsou hrozbou a pokud je pochopíte tak pro vás budou příležitostí.

Změna trendu na burze

Trend na burze je jedním z nejdůležitějších pojmů. Mohu jen potvrdit, že je moudré vést se na vlně trendu, než jít takzvaně proti proudu.

Druhy trendu:

V případě klesajícího i rostoucího pohybu akcie je dobré sledovat i jeho vývoj. Někteří z obchodníků reagují na špičky grafů. To znamená, že prodávají akcie, které jsou na vrcholu v domnění, že daná akcie je už přece tak vysoko, že už musí začít padat. A nebo v opačném případě nakupují akcie, která je příliš nízko a vzhledem k její kvalitě už musí její trend jít nahoru. V těchto případech je doporučováno počkat na otáčení se tohoto trendu jak popisuji na příkladě.

O častých chybách obchodníků a dalších pro vás důležitých tématech se dočtete v dalších článcích.